סגל

חן זייגן

חן זייגן

chen.zeigen@mail.huji.ac.il
קרא עוד

מנחים: פרופ' אראלה חוברס, ד"ר רון שער

תקציר עבודת המ.א.: המחקר שלי עוסק בהפקת נתוני עצמה וכיוון פליאומגנטיים משני סוגי ממצא נפוץ מהפליאולית התיכון; צור שרוף וסדימנטים שרופים שנותרו ממדורות. בהיעדר אירועי היפוך מגנטי לאחר 760 אלף שנים לפני זמננו, מחקרים ארכיאומגנטיים מתמקדים רק לעתים נדירות בממצא באתרים מתקופת הפלייסטוקן המאוחר וקיים ידע מועט על ממצא ארכיאולוגי מתקופה זו שעלול לספק הקלטה מגנטית של נקודה בזמן. למחקר שלי אם כן, יש שני מיקודים. ראשית, עומדן טיב ההקלטה המגנטית של סוגי הממצא לעיל; ושנית, חקר האפשרויות לשימוש במידע פליאומגנטי לפיענוח תהליכי היווצרות האתר במערת עמוד.

 

פרוייקטים:

חפירות מערת תנשמת, מאז 2018

 

קראו פחות
Yossi Zaidner

ד"ר יוסי זיידנר

מתמחב בתרבות חומרית ואורח החיים של האדם בתקופות האבן הקדומה והתיכונה; יחסי הגומלין בין אדם מודרני לניאנדרטל; מוצא האדם המודרני; התפשטותו של האדם בתקופת האבן התחתונה והתיישבותו בלבאנט; מקורות של טכנולוגיית לוולואה.

קרא עוד

הוראה

 • פרהיסטוריה של הלבאנט
 • תקופת האבן התחתונה
 • תקופת האבן התיכונה
 • ארכיאולוגיה ניסויית
 • טכנולוגיית ייצור כלי צור
 • צייד ואתרי צייד בפרהיסטוריה

פרויקטים פעילים:

 • חפירות במערת תנשמת, אתר מתקופת האבן התיכונה בשפלה המרכזית. מערת תנשמת הינו אתר מרכזי להבנת ההתיישבות האנושית במרכז הארץ בתקופת האבן התיכונה.
 • האדם והתנהגותו התרבותית, מרחבית וסימבולית בתקופת האבן התיכונה בלבאנט (150-100 אלף שנים לפני זמננו). פרויקט נתמך על ידי הקרן הלאומית למדע לשנים 2018-2022. הפרויקט מתמקד בתקופה בה הלבאנט אוכלס על ידי כמה טיפוסי האדם, ביניהן גם האדם המודרני. המטרות של הפרויקט הן שחזור של ארח חיים והטכנולוגיות הקדומות בתקופת האבן התיכונה במרכז הארץ. הפרויקט עוסק בחקר טכנולוגיית ייצור כלי צור וכלי אבן, שימוש באש, מקורות ושימוש באוכרה, ניצול המרחב ואסטרטגיות קיום וצייד בנשר רמלה ומערת תנשמת.
 • פלאוגיאוגרפיה, פליאואקלים וארכיאולוגיה של תקופת האבן התחתונה בשולי המדבר: מחקר רב-תחומי באתר מפלייסטוקן התחתון בביצת רוחמה ואתר מפלייסטוקן התיכון בנחל חסי, דרום מישור החוף של ישראל. הפרויקט עוסק בהתפתחות הנוף ושינויים תרבותיים לאורך תקופת הפליאולית התיכון בשולי הנגב הצפוני.
 • מעבר בין תקופת האבן התחתונה והתיכונה: התרבות האשלו-יברודית ותרבות מוסטרית קדומה במערת מסלייה, הר הכרמל, ישראל (250-160 אלף שנה לפני זמננו). המחקר עוסק בתמורות תרבותיות ודמוגרפיות שחלו בתקופה הזאת בלבאנט ובהופעה הקדומה ביותר של טכנולוגיית לוולואה באזור.

תלמידי מחקר

תלמידי מוסמך

 • ראובן קפול
 • מעיין שמר
 • עוז ורונר
 • קטרין פוקלינגטון
 • יונה ריימר-גפני

תלמידי דוקטורט

 • מריון פרבו
 • לאורה צ'נטי
 • זוהר תורג'מן
 • אליסה פייטרזצ'ק

פרסומים מרכזיים

 

Zaidner Y., Porat N., Zilberman E., Herzlinger G., Almogi-Lubin H., Ruskin Y., 2018. The geo-chronological context of the open-air Acheulian site at Nahal Hesi, Israel. Quaternary International 464: 18-31.

Zaidner Y., Centi L., Prevost M., Shemer M. and Varoner O., 2018. An open-air site at Nesher Ramla, Israel, and new insights into Levantine Middle Paleolithic technology and site use. In: Akazawa T. and Nishiaki Y (eds), The Middle and Upper Palaeolithic Archaeology of the Levant and Beyond, Replacement of Neanderthals by Modern Humans Series. Springer, Vertebrate Paleobiology and Paleoanthropology Series, pp. 11-35.

Hershkovitz I, Weber G. W., Quam R., Duval M., Grün R., Kinsley L., Valladas H., Mercier N., Arsuaga J. L., Martinón-Torres M., María Bermúdez de Castro J., Fornai C., Martín-Francés L., Smith P., Sarig R., May H., Krenn V. A., Slon V., Rodríguez L., García R., Lorenzo C., Carretero J. M., Frumkin A., Shahack-Gross R., Bar-Yosef Mayer D., Cui Y., Wu X., Peled N., Groman-Yaroslavski I., Weissbrod L., Yeshurun R., Tsatskin A., Zaidner Y., Weinstein-Evron M., 2018. The  earliest modern human outside Africa. Science 359: 456–459.  

Guérin G., Valladas H., Joron J-L., Mercier N., Reyss J-L. and Zaidner Y., 2017. Apports de la datation par la luminescence des sites du Proche-Orient et résultats préliminaires du site de Nesher Ramla (Israël). L'Anthropologie 121: 35-45.

Weinstein-Evron M. and Zaidner Y. 2017. The Acheulo-Yabrudian – Early Middle Paleolithic Sequence of Misliya Cave, Mount Carmel, Israel. In: Hovers, E., Marom, A. (eds.), Human Paleontology and Prehistory: Contributions in Honor of Yoel Rak. Springer, Vertebrate Paleobiology and Paleoanthropology Series, pp. 187-202.

Zaidner Y., Shahack-Gross R., Friesem D., Frumkin A. and Tsatskin A. 2016. Landscapes, depositional environments and human occupation at Middle Paleolithic open-air sites in the southern Levant, with new insights from Nesher Ramla, Israel. Quaternary Science Reviews 138: 76-86.

Groman-Yaroslavsky I., Zaidner Y. and Weinstein-Evron M. 2016. Mousterian Abu Sif Points: Foraging tools of the Early Middle Paleolithic Site of Misliya Cave, Mount Carmel, Israel. Journal of Archaeological Science: Reports 7: 312-323.

Zaidner Y. and Evron M. 2016. The end of the Lower Paleolithic in the Levant: the Acheulo-Yabrudian lithic technology at Misliya Cave, Israel. Quaternary International 409: 9-22.

Zaidner Y. and Grosman L. 2015. Middle Paleolithic scrapers were resharped or recycled? A view from Nesher Ramla. Quaternary International 361: 178-187.

Frumkin A., Zaidner Y., Na'aman I., Tsatskin A., Porat N. and Vulfson L. 2015. Sagging and collapse sinkholes over hypogenic hydrothermal karst in a carbonate terrain. Geomorphology 229: 45-57.

Zaidner Y., Frumkin A, Porat N., Tsatskin A., Yeshurun R., Weisbrod L. 2014. A series of Mousterian occupations in a new type of site: The Nesher Ramla karst depression, Israel. Journal of Human Evolution 66:1-17.

Friesem D., Zaidner Y. and Shahack-Gross R. 2014. Formation Processes and Combustion Features at the Lower Layers of the Middle Paleolithic Open-air Site of Nesher Ramla, Israel. Quaternary International 331:128-138.

Weissbrod L. and Zaidner Y. 2014. Taphonomy and paleoecological implications of fossorial microvertebrates at the Middle Paleolithic open-air site of Nesher Ramla, Israel. Quaternary International 331: 115-127.

Tsatskin A. and Zaidner Y. 2014. Geoarchaeological context of the later phases of Mousterian occupation (80-115 ka) at Nesher Ramla, Israel: Soil erosion, deposition and pedogenic processes.  Quaternary International 331: 103-114.

             Y. and Weinstein-Evron M. 2014. Making a point: The early Mousterian toolkit at Misliya Cave, Israel. Before Farming [online version] 2012/4: article 1.

Zaidner Y. 2014. A new open-air Middle Paleolithic site at Nesher Ramla, Israel. Stratum Plus 2014/1:29-44.

Zaidner Y. 2013. Adaptive flexibility of Oldowan hominins: secondary use of flakes at Bizat Ruhama, Israel. PLoS ONE 8(6): e66851. doi:10.1371/ journal.pone.0066851

Valladas H., Mercier N., Hershkovitz I., Zaidner Y., Tsatskin A., Yeshurun R., Vialettes L., Joron J-L., Reyss J-L. and Weinstein-Evron M. 2013. Dating the Lower Middle Paleolithic transition in the Levant: a view from Misliya Cave, Mount Carmel, Israel. Journal of Human Evolution 65: 585-593.

Barsky D., Garcia J., Martínez K., Sala R., Zaidner Y., Carbonell E. and Moyano I. T. 2013. The significance of flake modification in Early and Early-Middle Pleistocene stone tool assemblages of Western Europe. Quaternary International 316: 140-154.

Weinstein-Evron M., Tsatskin A., Zaidner Y., Bar-Oz G., Yeshurun R., Shahack-Gross R., Weiner S., Lev-Yadun S. and Frumkin A. 2012. A window onto Early Middle Paleolithic human occupational layers: The case of Misliya Cave, Mount Carmel, Israel. PaleoAnthropology 2012: 202-228.

Zaidner Y. 2011. The Core-and-Flake Industry of Bizat Ruhama, Israel: Assessing Early Pleistocene Cultural Affinities. In: LeTensorer, J.-M., Jagher R., Otte, M. (Eds.), The Lower and Middle Palaeolithic in the Middle East and Neighboring Regions. Etudes et Recherches Archéologiques de l’Université de Liège (ERAUL), pp. 13-24.

Mallol C., VanNieuwenhuyse D. and Zaidner Y. 2011. Depositional and paleoenvironmental setting of the Bizat Ruhama Early Pleistocene Archaeological Assemblages (Northern Negev, Israel): A Microstratigraphic Perspective. GeoArchaeology 26: 118-141.

Yeshurun R., Zaidner Y., Eisenmann V., Martínez-Navarro B. and Bar-Oz G. 2011. Lower Paleolithic Hominin Ecology at the Fringe of the Desert: Faunal Remains from Bizat Ruhama and Nahal Hesi, Northern Negev, Israel. Journal of Human Evolution 60: 492-507.

Zaidner Y., Yeshurun R. and Mallol C. 2010. Early Pleistocene hominins outside of Africa: Recent excavations at Bizat Ruhama, Israel. PaleoAnthropology 2010: 162-195.

 

 

קראו פחות
אנאל ז׳לון

אנאל ז׳לון

מנחות: פרופ׳ רבקה רבינוביץ ופרופ׳ אראלה חוברס
נושא עבודת הדוקטור : שונות ודמיון במכלולים הארכאוזולוגיים במערות עמוד וכבארה, ישראל
anaelle.jallon@laposte.net
קרא עוד

בעבודת הדוקטורט תיחקר שאלת ההופעה של הבדלים תרבותיים בקרב קבוצות אנושיות בפליאולית התיכון בלבאנט. כפי שהם משתקפים בהתנהגות ובטכנולוגיות הקשורים לניצול בעלי החיים. על מנת להבחין כיצד אופן הניצול של משאבי פאונה מוכתב  ע״י אופטימיזציה או החלטות על החלטות תלויות-תרבות יושוו שני מכלולים בו-זמניים (70-50 אלף שנה לפני זמננו) ממערות עמוד וכבארה. שני האתרים יושבו ע״י קבוצות ניאדנרטליות והם דומים זה לזה מבחינת הקונטקסט הארכאולוגי, סביבה ואקלים ועוצמת הישוב, ולכן ההשוואה ביניהם תאפשר התמקדות בשאלות הרלבנטיות. במחקר ייעשה שימוש בשיטות ארכאוזואולוגיות קונבנציונליות (זיהוי אנטומי, זיהוי מינים, זיהוי זויגים והערכת גיל תוך שימוש בתצפיות מאקרוסקופיות וכמותיות) כמו גם שיטות חדשניות שיאפשרו התמקדות בהיבטים רלבנטיים לשאלת המחקר.

התמחויות:

פאונה פלייסטוקנית

אנטומיה ואבולוציה של בעלי חוליות

מיחשוב ושיטות סטטיסטיות בשימוש ארכאולוגי

קראו פחות
habas

ד"ר לי-היא חבס

habaslihi@gmail.com

עמיתת הוראה בחוג לארכאולוגיה ומזק"ק במדור לארכאולוגיה קלאסית. מתמחה בחקר התקופות הרומית והביזנטית ומלמדת קורסים בנושאים אלה.

erella-hovers

פרופ' אראלה חוברס

ראשת המדור לארכיאולוגיה פריסטורית
02-5882426
hovers@mail.huji.ac.il
בניין ארכאולוגיה, חדר 302 בבנין הישן . שעות קבלה: יום א', 12:00-11:00

פרופסור מן המניין בחוג לארכאולוגיה, במדור לארכאולוגיה פרהיסטורית. נושאי מחקרה: ראשית התרבות החומרית לפני 2.5 מליון שנה; לימוד והבנה של מכלולי כלי אבן; תהליכי העברה תרבותית; תקופת הפליאולית התיכון

קרא עוד
, הניאנדרטלים והאדם המודרני; דגמי ניידות והתיישבות בתקופות הפליאוליתיות; התפתחות מערכות סימבוליות ותרבות סימבולית. מנהלת את פרויקט החפירה במערת עמוד, באתר מלקה ווקנה (Melka Wakena) באתיופיה עם תלמיד המחקר טגנו גוסה ארדו, באתר הפתוח בעין קשיש (בשיתוף עם ד״ר עמרי ברזילי מרשות העתיקות, ד״ר רביד אקשטיין וד״ר אריאל מלינסקי-בולר מן האוניברסיטה העברית), ובמערת שובך  (עם ד״ר אקשטיין וד״ר מלינסקי-בולר). כמו כן, משמשת חוקרת בינלאומית במכון לחקר מוצא האדם באוניברסיטת אריזונה (International affiliate, Institute of Human Origins, Arizona State University).

הוראה

מלמדת ארכאולוגיה של התקופה הפרהיסטורית (מבוא ונושאים ספציפיים) בדגש על התקופות הקדומות (בין 2.5 מליון  עד 50 אלף שנה), שעורים בחתכי רוחב (תיאוריה ארכיאולוגית, תהליכי קבלת החלטות, תהליכי היווצרות אתרים ועוד), כתיבה מדעית.

פרוייקטים פעילים

האתרים במערת עמוד, בעין קשיש ובמערת שובך הם אתרים מתקופת הפליאולית התיכון המאוחר (80-50 אלף שנה), שבהם נמצאו שרידי האדם הניאנדרטלי. אתרים אלה  מציגים היבטים מגוונים של ניידות, אופי התישבות, אופן השגת המזון, הופעה של קבורות מכוונות, שימושים במרחב הגיאוגרפי ובמרחב ה״ביתי״ של הקבוצות האנושיות באזורנו בתקופת הפליאולית התיכון, כפי שהם מתבטאים בממצאי כלי האבן, עצמות בעלי החיים, עצמות אדם ושרידים נוספים. מערות שובך ועמוד הנמצאות בתוך אגן ניקוז אחד משמשות במקרי מבחן לניתוח האופנים השונים של הסתגלות לסביבה אחידה והממצאים מאפשרים דיון בהתנהגויות תלויות-תרבות לעומת התנהגויות תלויות-סביבה של האנשים הקדמונים.

האתר במלקה ווקנה (אתיופיה) הינו אתר בן למעלה ממליון שנה שבו נחקרות ההתנהגויות של מין האדם הידוע כ״הומו ארקטוס״. מין זה של נאדם היה הראשון שעזב את יבשת אפריקה והתפזר ברחבי העולם הישן. כלי האבן שהותיר אחריו הומו ארקטוס שונים באופן מהותי מן הכלים הצעירים יותר של תקופת הפליאולית התיכון. מלקה ווקנה הוא אחד האתרים הקדומים ביותר שבהם ישנו ביטוי לנוכחות אנושית בגבהים טופוגרפיים, ובאמצעותו נבדקת מידת ההסתגלות האקולוגית של האדם לסביבות חדשות וההשפעה של הסובב על אופן יצור הכלים. מקבץ האתרים מאפשר מעקב אחרי שינויים באופן הכנת הכלים, ביכולות הקוגניטיביות הנדרשות להכנתם,  ועד כמה השינויים בכלים קשורים בשינוייי הסביבה לאורך הזמן.

חקר אתרים הארכיאולוגיים הקדומים (בני 2.5 מליוני שנה) בהאדאר (אתיופיה) התבצע עם תלמידים אתיופיים, ישראלים ואמריקאיים וכיום בשלבי עבודה אחרונים.

רשימת פרסומים

לרשימת הפרסומים המלאה יש להיכנס לקישור הבא  

תלמידי מוסמך ודוקטור בעבר ובהווה

מיקה אולמן
מיה אורון  
ד"ר נירה אלפרסון-אפיל (כיום חברת סגל וראש המכון לארכאולוגיה באוניברסיטת בר-אילן)
ד"ר רביד אקשטיין
יותם בן-יוסף
ד"ר מאי גודר-גולדברגר
ד"ר טגנו גוסה ארדו
חן זייגן
אנאל ז׳לון
ד"ר אריאל מלינסקי-בולר (כיום חבר סגל במכון לארכאולוגיה, האוניברסיטה העברית)
נטע מתקי
נדב ניר
רחל פאר
ד"ר לאורה צ׳נטי   
מריה קרקובסקי

פוסט-דוקטורנטים

ד״ר רביד אקשטיין
ד״ר אליסיה הוקינס (היום באוניברסיטה הלורנטידית, קנדה)
ד״ר יוסי זיידנר (כיום חבר סגל במכון לארכאולוגיה, האוניברסיטה העברית)
ד״ר אליס לפלונז׳ון
ד״ר רות שחק-גרוס (היום חברת סגל במכון לציביליזציות ימיות, המכון ללימודי ים, אוניברסיטת חיפה)

 

 

 

 

קראו פחות
מוסטפא חוסיין

מוסטפא חוסיין

mustafahossin@gmail.com

כותרת המחקר: "בעלי חיים במרחב הפרטי והציבורי: המקרה של טבריה במהלך התקופה המוסלמית הקדומה , המאה 7 עד המאה 11 לספירה."

יוליה טלייקוב

יוליה טולייקוב

julia.tulaikova@mail.huji.ac.il
קרא עוד

נושא המחקר (דוקטורט): שלוש תפילות הבלאנג לאנכי

מנחה: פרופ' אורי גבאי

תקציר המחקר: המחקר שלי הוא הההגדרה והניתוח של שלוש תפילות מסופוטמיות הכתובות ב"ניב הנשים" של הלשון השומרית (אמסאל) המוקדשות לאנכי, אחד האלים המסופוטמיים.

 

קראו פחות

מיכאל טשרנין

נושא עבודת המוסמך: כלי אבן מן התקופה הרומית הקדומה בהרודיון: הטיפולוגיה וההתפתחות המורפולוגית לאורך המאות ה-1 לפנה"ס עד 1 לסה"נ
מנחה: פרופ' עוזי ליבנר
anushirvan@walla.co.il
mq

פרופ' נעמה יהלום-מאק

ראשת המדור לארכאולוגיה של תקופות הברונזה והברזל (״המקראיות״)
ראשת המעבדה לחקר חומרים ארכאולוגיים וטכנולוגיות קדומות
050-8322201
naama.yahalom@mail.huji.ac.il
קבלה בתיאום טלפוני

מרצה בחוג לארכאולוגיה ומזק"ק, במדור המקראי. מתמחה בארכאומטלורגיה (חקר מתכות עתיקות) ובתקופות הברונזה והברזל. מנהלת את חפירות תל זרור וחפירות באתרים שונים בקונטקסטים של ייצור

קרא עוד
(שימוש בשיטות מיקרו-ארכיאולוגיות). עורכת אנליזות כימיות ואיזוטופיות של חומרים ארכיאולוגים תוך שימת דגש על זיהוי מקורות של מתכת וחומרי גלם אחרים, תוך שימוש במכשור אנליטי במכון ללימודי כדור-הארץ, ובשיתוף פעולה של חוקרים משני המכונים.

הוראה

מלמדת שיטות מחקר חדשות בארכאולוגיה, מבוא לתקופת הברונזה, ארכאומטלורגיה וקורסים שונים על א"י ושכנותיה בדגש על קשרי כלכלה ומסחר.

פרוייקטים פעילים (רשימה חלקית)

בחזרה לתל זרור: תל זרור הממוקם בשרון מדרום לנחל חדרה,  נחפר בשנות ה-60 וה-70 על-ידי משלחת יפנית. ממצאי החפירה פורסמו בצורה חלקית בלבד. במקום התקיימה עיר מבוצרת בתקופת הברונזה התיכונה, עיר פרוזה בתקופת הברונזה המאוחרת והיישוב בה המשיך להתקיים לסירוגין עד לתקופה המוסלמית. מטרת החפירה הנוכחית לשוב לאתר על-מנת לחפור בכלים מתאימים את רובע חרשי הברונזה שנחשף בעבר, כמו גם לענות על שאלות נוספות שנותרו פתוחות, כמו אופי הנוכחות המצרית במקום.

מקורות הברזל של א"י: הפרוייקט עוסק בשאלה מהם מקורות הברזל שהתאימו לייצור ברזל מתכתי בדרום הלבנט, ואילו מן המקורות נוצלו בתקופת הברזל IIא, אז החל לראשונה ייצור שיטתי של ברזל. לצורך זה אנו נעזרים באנליזות כימיות ואיזוטופיות מתקדמות של מינרלי ברזל ותוצרים מוגמרים  מברזל. הפרוייקט ממומן על-ידי קרן יד-הנדיב מלגה ע"ש יזהר הירשפלד, והוא בשיתוף עם ד"ר עדי אליהו-בהר וחוקרים נוספים.

מקורות הכסף של א"י בתקופת הברזל: מטרת המחקר לעמוד באמצעות אנליזה כימית ואיזוטופית של פריטי כסף על מקורות הכסף ולקבוע את המסגרת הכרונולוגית של ראשית ההתפשטות הפיניקית למערב הים התיכון. המחקר ממון ע"י קרן גרדה הנקל ונערך בשיתוף עם איילת גלבוע וצילה אשל מאוניברסיטת חיפה ויגאל אראל מן המכון ללימודי כדה"א באוניברסיטה העברית.

תלמידי מוסמך ודוקטורט (בעבר ובהווה)

צילה אשל, עבודת מוסמך, אוניברסיטת חיפה. 'ארבעה מצבורי כסף מתקופת הברזל בצפון א"י: מחקר השוואתי'. השלימה את העבודה בשנת 2015 וקבלה מצטיינת רקטור באוניברסיטת חיפה. הנחיה משותפת עם פרופ' איילת גלבוע, אוניברסיטת חיפה.

צילה אשל, עבודת דוקטורט, אוניברסיטת חיפה. 'שימוש בכסף בא"י בתקופות הברונזה והברזל: שינויים בזמינות הכסף, בערכו, ובמקורות חומרי הגלם וההשפעות הסביבתיות'. הנחיה משותפת עם פרופ' יגאל אראל, המכון ללימודי כדה"א, האוניברסיטה העברית, ופרופ' איילת גלבוע, אוניברסיטת חיפה.

אלה רבינוביץ', עבודת מ"א, האוניברסיטה העברית. 'מברונזה לברזל - מבט ממכלול חפצי המתכת של חורבת קיאפה'. הנחייה משותפת עם פרופ' יוסי גרפינקל, האוניברסיטה העברית.

קראו פחות
עזריאל יחזקאל

עזריאל יחזקאל

נושא עבודת הדוקטורט: מעיינות נקבה בדרום הלבנט: היבטים של זמן, מרחב ותרבות.
מנחים: פרופ' עוזי ליבנר, פרופ' עמוס פרומקין
azriel.yehezkael@mail.huji.ac.il

קרא עוד
תקציר המחקר: מספר תנאים סביבתיים בסיסיים הקשו על האדם בבואו להתיישב בשדרת ההר של ארץ ישראל לאורך ההיסטוריה: מחסור חמור במקורות מים גדולים איתנים ויציבים ; אקלים ים תיכוני - סמי ארידי ; שינויים אקלימיים ותנודות עונתיות ושנתיות בכמות המשקעים. תנאים אלו אילצו את האדם להתיישב בסמוך למקורות המים הזמינים היחידים בהר- מעיינות השכבה, כמו גם לעמול ולפתח פתרונות הידרו טכנולוגיים על מנת להגדיל את יכולת ההפקה והאחסון של מים העומדים לרשותו. אחד השכלולים ההידרו-טכנולוגיים המשמעותיים ביותר שנעשו היה הגדלת הספיקה של מעיין שכבה, על ידי חציבה אופקית אל תוך האזור הרווי במים. למתקן זה קוראים מעיין נקבה.

למעלה מ 190 מעיינות נקבה פותחו בארץ ישראל, ברובם באזור שדרת ההר המרכזי. תופעה זו החלה ככל הנראה כבר בתקופת הברזל ב', ולה השפעה גדולה הן על ביסוס ההתיישבות הכפרית בהר, הן על הסביבה, והן על עיצוב הנוף החקלאי בהר לאורך ההיסטוריה. על אף ייחודה של תופעה זו היא טרם נחקרה כיאות.

במחקר זה לראשונה תיבחן תופעה זו הן מההיבט ההיסטורי-אנושי והן מההיבט הסביבתי-פיזי. במהלך המחקר תתבצע עבודת שדה מקיפה שבמסגרתה ימופו וייחקרו למעלה מ 150 מעיינות נקבה בארץ ישראל, וייבנה מאגר נתונים מקיף לתופעה זו. במאגר הנתונים ייאסף מידע ארכיאולוגי והיסטורי לכל מעיין נקבה כמו גם מידע גיאוגרפי, גיאולוגי, מטאורולוגי, הידרולוגי.

באמצעות ניתוח של מאגר נתונים זה ניתן יהיה להבין את הכרונולוגיה של תופעה זו, כמו גם התנאים הסביבתיים שהביאו לפיתוח מעיינות נקבה בארץ. בנוסף, ניתן יהיה ללמוד אילו תנאים פיזיים הולמים ומתאימים לפיתוח מעיינות נקבה- ולבחון את האפשרות לשלב טכנולוגיה זו בימינו אנו באזורים הסובלים ממחסור במקורות מים יציבים. על ידי ניתוח הפיזור המרחבי של מעיינות הנקבה בארץ, ניתן יהיה להגדיר את העורף החקלאי של ערים עתיקות במרחב שדרת ההר המרכזי.

על ידי תיארוך מספר רב של מעיינות נקבה, בשיטות תארוך מסורתיות ורדיומטריות, ניתן יהיה להגדיר תנודות בהיקף ובפיזור התופעה לאורך ההיסטוריה. אבחון ההשתנות בהיקף התופעה לאורך ההיסטוריה יכול לעזור באיתור התנודות בנוף האנושי והחקלאי של שדרת ההר כמו גם לאיתור תנודות אקלימיות קצרות משך.

פרסומים:

 • Yechezkel, A, and Frumkin, A. 2016. Spring tunnels (Niqba'): the Jerusalem hills perspective. In: Underground Aqueducts Handbook, edited by A.N. Angelakis, E.D. Chiotis, S. Eslamian, and H. Weingartner, 151-172. Boca Raton: CRC Press.
 • יחזקאל, ע. 2003. מעיינות בהר. ירושלים: הוצאה עצמית (136 עמ').
 • יחזקאל, ע. ויחזקאל, ד. 2008. מעיינות בהר- מדריך למעיינות הרי ירושלים מהדורה שניה. ירושלים: הוצאה עצמית (223 עמ').
 • יחזקאל, ע. ופרומקין, ע. 2017. השפעת כמות המשקעים השנתית על מעיינות השכבה בהרי ירושלים. מחקרי ארץ יהודה א: 117-124.
 • יחזקאל, ע. ופרומקין, ע. 2019א. השפעת השינוי בכמות המשקעים השנתית על ספיקת מעיינות שכבה בסלע קארסטי לעומת סלע סדוק ועל מעיינות בהפרשי גובה שונים מקו רכס, בהרי ירושלים, ישראל.  אופקים בגיאוגרפיה 96. (26 עמ'- בדפוס).
 • יחזקאל, ע. ופרומקין, ע.  2019ב. מעיינות נקבה בארץ ישראל ובהרי ירושלים: היבטים מרחביים, גיאוגרפיים ואנושיים. אופקים בגיאוגרפיה (30 עמ'- הוגש).
 • יחזקאל, ע. טרופר, ב. לנגפורד, ב. פורת, ר. ופרומקין, ע. 2019. מערכת המים הקדומה של עין פעור. מחקרי ארץ יהודה ג'.135-153.

 

 

קראו פחות
פרופ' יוסף ילין

פרופ' יוסף ילין

joseph.yellin@mail.huji.ac.il

 

 

קרא עוד

Joseph Yellin is Professor Emeritus at The Hebrew University of Jerusalem. He received his PhD in experimental Physics from the University of California, Berkeley and Bachlors’ degrees in Physics and Mathematics from the University of Delaware. He is the author of 100 scholarly articles in physics and archaeological science. He has been visiting Professor/Scholar at UCLA, UC-Berkeley, Harvard and Columbia. His current research is centered on the use of nuclear science methods to determine the origin of ancient pottery from archaeological excavations in Israel.

Research Interests:

Archaeological Science, Neutron Activation Analysis, Pottery/Obsidian origin studies.

Graduate Students

Sharon, I., 1990, Statistical Methods to Clarify the Compositional Analysis of Ceramics, M.A. thesis. Current position Professor Hebrew University.

Boas, A., 1991, A Provenience Study of Some Fine Table Wares Imported into the Latin Kingdom of Jerusalem, M.A. thesis. Current position Professor Haifa University.

Gilboa, A., 1992, Pottery of Dor under Assyrian rule, M.A. thesis. Current position Professor Haifa University.

Frachtenberg, F., 1993, Analysis of Prehistoric Flint Products and Sources in Israel by Neutron Activation, M.A. thesis.

Maeir, A., 1997, Provenience of Pottery from the Jordan Valley in the Late Bronze Age, Ph.D. thesis. Current position Professor Bar Ilan University.

Salmon, Y., 2001, Collared-rim Jars from the Coastal Site of Tel Nami at the End of the Late Bronze Period, M.A. thesis, Haifa University.

Selected Publications

INAA and Material Analysis, Joseph Yellin in: SAS Encyclopedia of Archaeological Science, Sandra Lopez Varela and Jullian Thomas (editors), Wiley (2018).

Minimizing Sample Sizes While Achieving Accurate Elemental Concentrations in Neutron Activation Analysis of Precious Pottery, S. Landsberger and J. Yellin, Journal of Archaeological Science: Reports 20, pp 622-625 (2018).

The Origin of Tel Batash-Timna Pottery of the Late Bronze Age, Joseph Yellin

In: Tell it in Gath: Studies in the History and Archaeology of Israel Essays in Honor of A. M. Maeir on the Occasion of his Sixtieth Birthday, edited by Itzhaq Shai, Jeffrey R. Chadwick, Louise Hitchcock, Amit Dagan, Joe Uziel and Chris McKinny. Ägypten und Altes Testament 90. Zaphon: Munster (2018).

Provenience of LBA II Pottery from the Cultic Repository of Tel Qashish, Joseph Yellin, Matthew T. Boulanger  and Michael D. Glascock, Atiqot (in press).

A Commentary on Two Scientific Studies of the RUMA (רומא) Jar from Qumran, Joseph Yellin, Dead Sea Discoveries 22, pp 147-161 (2015).

The Origin of Egyptian-Style Ceramics from Deir El-Balaḥ: Conclusions from Neutron Activation Analysis, Chapter 3, pp 57-75, Joseph Yellin and Ann E. Killebrew in: Deir El-Balah: Excavations in 1977-1982 In The Cemetery and Settlement, Trude Dothan and Baruch Brandl, Qedem 50 (2010).

Instrumental Neutron Activation Analysis of Two Vessels from Tel Yin'am, Harold Liebowitz and Joseph Yellin, Leiden Journal of Pottery Studies 25, 103-118 (2009).

Four Decades of Instrumental Neutron Activation Analysis and its Contribution to the Archaeology of the Ancient Land of Israel, J.Yellin and A.M. Maeir, Israel Journal of Earth Science 56, pp 123-132 (2007).

Instrumental Neutron Activation Based Provenance Studies at The Hebrew University Of Jerusalem, With a Case Study on Mycenaean Pottery from Cyprus, Joseph Yellin, Archaeometry 49, 2, pp. 271-288 (2007).

Rosette Stamped Handles: Instrumental Neutron Activation Analysis, Joseph Yellin and Jane M. Cahill, Israel Exploration Journal 54, no. 2, pp 191-213 (2004).

Pottery from Qumran and Ein Ghuweir: The First Chemical Exploration of Provenience, Joseph Yellin, Magen Broshi and Hanan Eshel, BASOR, 321, pp. 65-78 (2001).

Neutron Activation Analysis, Joseph Yellin, in: The Oxford Encyclopedia of Archaeology of the Near East, p. 130, Eric M. Meyer, Editor, Oxford University Press (1997).

New Evidence on Prehistoric Trade Routes: The Obsidian Evidence from Gilat, Joseph Yellin, Thomas E. Levy and Rowan York, Journal of Field Archaeology 23, 361-368 (1996).

Trace Element Characteristics of Central Anatolian Obsidian Flows and its Relevance to Pre-History, Joseph Yellin, Israel Journal of Chemistry 35, 175-190 (1995).

On the Provenience of the Lmlk Jars, H. Mommsen, I. Perlman and J. Yellin, J. Israel Exploration Society 34, 89-113 (1984).

Gamma-ray Spectral Map of Standard Pottery, Part 1, J. Yellin, Radiochimica Acta 35, 107-119 (1984).

High Precision Trace Element Analysis in Tektites and Crater Glasses-Th, U and K, J. Yellin, I. Perlman, W. Gentner and O. Muller, J. Radioanalytical Chemistry 76, 35-47 (1983).

Comparison of Neutron Activation Analysis from the Lawrence Berkeley Laboratory and The Hebrew University, J.  Yellin, I. Perlman, F. Asaro, H. V. Michel and D. F. Mosier, Archaeometry 20, 95-100 (1978).

 

קראו פחות
טליה_ישוב

טליה ישוב

talia.yashuv@mail.huji.ac.il

נושא תזה (מוסמך): פריטים מחוררים, כלים מחוֹררים והתפתחות מלאכות בנחל עין גב II