צרו קשר

706d2a8837c09f46ffa62ac79309fc47

פרטי התקשרות

כתובת למשלוח דואר:
המכון לארכיאולוגיה,
האוניברסיטה העברית בירושלים,
הר הצופים, ירושלים, 9190501

ראש המכון: פרופ' עוזי ליבנר

מנהל אדמיניסטרטיבי: יניב ססי

מזכירת החוג: גב' אורנה אבידר
בניין ארכיאולוגיה, חדר 503
טלפון: 02-5882404
ornaa@savion.huji.ac.il

מזכירת המכון: גב' שירן ארביבו
בניין ארכיאולוגיה, חדר 501
טלפון: 02-5882403
פקס: 02-5825548
archoffice@savion.huji.ac.il