706d2a8837c09f46ffa62ac79309fc47

Table of Contents

רוצים לשאול משהו? דברו איתנו

מזכירה לעניינים אקדמיים

גב' אורנה אבידר

בניין ארכאולוגיה, חדר 503

02-5882404
ornaa@savion.huji.ac.il

יועץ לתואר בוגר

 ד"ר איגור קריימרמן

 kreimerm.igor@mail.huji.ac.il

ראש החוג

 פרופ' עוזי ליבנר
uzi.leibner@huji.mail.ac.il

תואר שלישי

אנחנו המסגרת הוותיקה ביותר בארץ לחקר וללימוד הארכאולוגיה.

המכון שלנו הוא המוביל בארץ מבחינת תחומי המחקר, מספר החפירות והפרסומים המדעיים. החוג מדריך סטודנטים למחקר לתואר שלישי (דוקטורט) בכל מגוון ההיבטים של הארכיאולוגיה בארץ ישראל ובמזרח הקרוב. 

הלימודים לתואר דוקטור נעשים במסגרת הרשות לתלמידי מחקר.

אנו מכשירים חוקרים ברמה עולמית, שיצעידו את המקצוע קדימה בדור הבא.

ניתן לכתוב עבודת דוקטורט בכל אחד מתחומי הידע הארכאולוגיים. הלימודים נעשים בליווי מדריכים מסגל החוג. עבודה זו היא מחקר עצמאי המוסיף נדבך חדש לידע הארכאולוגי, והיא נשפטת על-ידי מומחים בתחום בארץ ובעולם. לעתים, סטודנטים משתלמים במשך מהתואר במוסדות מחקר בחו"ל לסמסטר.

מדי שנה נרשמים אלינו דוקטורנטים מכל העולם ללימודי תואר שלישי.

הם באים אלינו מרחבי העולם בשל הרמה הגבוהה של לימודי הארכאולוגיה באוניברסיטה העברית, בשל הידע הייחודי הקיים בארץ, ובשל השילוב של לימודים עיוניים עם התנסות מעשית. כיון שחלקם אינם דוברי עברית, מתנהלים חלק מהלימודים באנגלית. 

אנו מעודדים אתכם להציג את מחקרי הדוקטורט בארץ ובעולם.

הרשות לתלמידי מחקר מעניקה לכל סטודנט נסיעה אחת לחו״ל להצגת מחקרו בכינוס בין לאומי. בנוסף, המכון לארכאולוגיה מממן נסיעות נוספות.

קראו פרטים נוספים על תכנית התואר השלישי באתר הרשות לתלמידי מחקר