706d2a8837c09f46ffa62ac79309fc47

Table of Contents

רוצים לשאול משהו? דברו איתנו

מזכירה לעניינים אקדמיים

גב' אורנה אבידר

בניין ארכאולוגיה, חדר 503

02-5882404
ornaa@savion.huji.ac.il

יועץ לתואר בוגר

 ד"ר איגור קריימרמן

 kreimerm.igor@mail.huji.ac.il

ראש החוג

 פרופ' עוזי ליבנר
uzi.leibner@huji.mail.ac.il

תואר שני

דף מידע – לימודי מוסמך בחוג לארכיאולוגיה ולימודי המזרח הקרוב הקדום (ע"פ תכנית הלימודים החדשה המתחילה בתשפ"ג)
* הדף מנוסח בלשון נקבה, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד
תכנית לימודי המוסמך בחוג לארכיאולוגיה וללימודי המזרח הקרוב הקדום היא מגוונת ורבת- מסלולים. במסגרת זו ניתן להתמחות בכל אחד מארבעת המדורים הקיימים בחוג (ארכיאולוגיה פרהיסטורית, ארכיאולוגיה מקראית, ארכיאולוגיה קלאסית, אשורולוגיה), וכן בשתי תכניות נוספות – ארכיאולוגיה אסלאמית ואגיפטולוגיה. כמו כן, ניתן לבחור מסלול בו משלבים, בתכנית מותאמת אישית, התמחות ביותר ממדור אחד. בכל אחת מן האפשרויות ניתן לבחור בין תכנית למוסמך עיוני (תכנית לימודים גמישה ללא הגשת תזה) ותכנית למוסמך מחקרי (תכנית לימודים מוכוונת-מחקר הכוללת הגשת תזה). הלימודים כוללים קורסים וסמינרים מתקדמים במדורי ההתמחות לצד קורסי מיומנויות, וככלל, חופש הבחירה גדול בצורה משמעותית ביחס לתכנית הלימודים לתאר הראשון. היקף הלימודים דומה בשני המסלולים, ועומד על 36 נ"ז (בדומה ליתר מסלולי התואר השני בפקולטה למדעי הרוח).
מסלול עיוני
מטרת המסלול היא לאפשר לסטודנטיות המעוניינות להמשיך בלימודיהן להרחיב את אופקיהן ולהעמיק את ידיעותיהן בתחומים הנלמדים בחוג באמצעות קורסים מתקדמים, סמינרים וקורסי בחירה מגוונים, והוא מיועד לסטודנטיות שאינן מעוניינות בשלב זה להמשיך במסלול אקדמי.
מבנה הלימודים
סמינריונים במדור/י ההתמחות (8 נ"ז בתכנית המתמקדת במדור אחד, 12 נ"ז בתכנית דו-מדורית)
קורסי בחירה במדור/י ההתמחות (10-14 נ"ז)
קורסי בחירה נוספים בתיאום עם יועץ המ"א (16 נ"ז, מתוכם 6-8 נ"ז מחוץ לחוג)
מדעי הרוח הדיגיטליים (2 נ"ז מתוך היצע הקורסים הפקולטטי בתחום)
* במהלך התואר יוגשו שתי עבודות סמינריוניות, אחת במדור ההתמחות הראשי ואחת בתיאום עם יועץ המ"א.
* תנאי קבלה למסלול: ציון ממוצע 80 בתואר ראשון בארכיאולוגיה.
* מעבר בין המסלולים יתאפשר בציון ממוצע 90 בתום השנה הראשונה ללימודי המוסמך.
מסלול מחקרי
מטרת המסלול היא לאפשר לסטודנטיות המעוניינות בהמשך לימוד ומחקר אקדמי להעמיק את היכרותן עם שדה המחקר הארכיאולוגי בארץ ובעולם, לפתח מיומנויות אקדמיות, ולבצע מחקר עצמאי ראשון בהיקף של תזה למוסמך (עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי).
מבנה הלימודים
קורסי ליבה למוסמך מחקרי: תאוריה בארכיאולוגיה + כתיבה מדעית בארכיאולוגיה ומזק"ק (4 נ"ז)
סמינריונים במדור/י ההתמחות (8 נ"ז בתכנית המתמקדת במדור אחד, 12 נ"ז בתכנית דו-מדורית)
קורסי בחירה במדור/י ההתמחות (4-8 נ"ז)
קורסי בחירה נוספים בהתייעצות עם המנחה (6 נ"ז, מתוכם 2-4 נ"ז מחוץ לחוג)
קורסי מיומנויות בתחום ההתמחות בהתייעצות עם המנחה (במדור הקלאסי ובאשורולוגיה: לימודי
שפת מחקר שנייה ברמת מתקדמים) (6-8 נ"ז)
מדעי הרוח הדיגיטליים (2 נ"ז מתוך היצע הקורסים הפקולטטי בתחום)
בחינה אינטגרטיבית בסיום התואר (2 נ"ז)
* תנאי קבלה למסלול: ציון ממוצע 90 בתואר ראשון בארכיאולוגיה.
* בחירת מנחה/ים, נושא לתזה וכתיבת הצעת מחקר יתבצעו במהלך השנה הראשונה.
לימודי השלמה לתואר מוסמך
סטודנטיות שלמדו תואר ראשון אחר באוניברסיטה העברית או במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה יכולות ללמוד תואר מוסמך בארכיאולוגיה ובלימודי המזרח הקרוב הקדום בכפוף ללימודי השלמה בהיקף של עד 32 נ"ז. היקף ותכנית לימודי ההשלמה נקבעים במשותף עם יועצ/י המ"א של מדור/י ההתמחות, בהתאם לרקע של הסטודנטית ולכיוון ההתמחות המיועד, ומורכבים מקורסי מבוא, בחירה וסמינריונים של תואר בוגר.

לקריאה על מבנה הלימודים בתואר בשנת תשפ"ג לחצו כאן 

תכניות הלימודים

במסגרת לימודי תואר מוסמך התלמידים רוכשים כלים אינטלקטואליים ומעשיים לעבודה כחוקרים עצמאיים. מכיוון שהחפירה הארכאולוגית היא תהליך ההורס את החלק שנחפר ויוצר מצב בלתי-הפיך, אנו רואים לעצמנו כמטרה מרכזית להכשיר ארכאולוגים מקצועיים וטובים, ברמה הגבוהה ביותר של התמקצעות. הסטודנטים גם מרחיבים את השכלתם המקצועית על-ידי לימוד קורסים רלוונטיים מחוץ לחוג.

הלימודים לתואר מוסמך באוניברסיטה העברית נמשכים שנתיים. בעלי תואר בוגר במסלול הלא-מחקרי נדרשים גם ללימודי השלמה. תלמידי תואר מוסמך מבצעים עבודת מחקר מקורית כחלק מחובותיהם לסיום התואר. עבודה זו יכולה להיות מבוססת על עבודת שדה, עבודת מעבדה, עיבוד חומר ארכאולוגי או בחינה ביקורתית של תוצאות מחקרי עבר על מנת לענות על שאלות מחקר. ניתן גם ללמוד לתואר מוסמך לא-מחקרי, ובמקרה כזה מבנה תוכנית הלימודים שונה מעט.

במכון לארכאולוגיה קיימת תוכנית מלגות על-שם רות עמירן, תוכנית ייחודית המחלקת לסטודנטים לתואר מוסמך ודוקטור מענקי מחקר לעבודת שטח או לעיבוד ממצאים. רק במכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית קיימת לסטודנט האפשרות לקבל תקציב לביצוע מחקר עצמאי.

רוב תלמידי תואר מוסמך משתלבים כבר במשך לימודיהם באחת ממשלחות או מעבדות המכון, או בפעילות רשות העתיקות ומשלבים עבודה מעשית עם הלימודים.