706d2a8837c09f46ffa62ac79309fc47

Table of Contents

רוצים לשאול משהו? דברו איתנו

מזכירה לעניינים אקדמיים

גב' אורנה אבידר

בניין ארכאולוגיה, חדר 503

02-5882404
ornaa@savion.huji.ac.il

יועץ לתואר בוגר

 ד"ר אורי דוידוביץ'

 uri.davidovich@mail.huji.ac.il

ראש החוג

 פרופ' יוסף גרפינקל
garfinkel@mail.huji.ac.il

תואר ראשון

מבנה הלימודים לשנת תשפ״א - כאן

רשימת הקורסים לפי מדורים| שנתון תשפ״א:

קורסי מבוא |מדור פרהיסטורימדור מקראימדור קלאסימדור מזרח קרוב קדוםתת-מדור מוסלמי

תכניות הלימודים

תוכנית ארכאולוגיה עיונית (״ארכאולוגיה לא חופרת״)

משנת הלימודים תשע"ט (2018-2019) אנו מציעים תוכנית לימודים חדשה הנקראת בפשטות ״ארכאולוגיה״. בתכנית זו ישנה גמישות רבה בהרכבת תוכנית הלימודים, והיא מתאימה במיוחד כחוג שני למי שלומד במסגרת דו-חוגית, במדעי הטבע, החברה, הרוח והמשפטים. במסלול זה ניתן לרכוש ידע רב על תרבות העבר עם דגש על ממצאים מארץ ישראל והמזרח הקדום הקרוב. הדגש כאן הוא על מחקר היסטורי-תרבותי, ואין בה חובת עבודת שטח וחפירות. 

דרישות הלימוד

56 נקודות זכות, וישנה אפשרות להשתתף בחפירות וסיורים שמארגן החוג. כמו כן, ניתן ללמוד בהיקף של 12 נ״ז בקורסים מחוגים קרובים. 


 

תכנית ארכאולוגיה מחקרית

לתכנית זו דרישות גבוהות יותר והיא מכשירה אתכם להיות ארכאולוגים מקצועיים. אתם נדרשים ללמוד יותר: לקחת את מבואות שנה א', ומשנה ב׳ אתם בוחרים תחום התמחות ראשי ומשני. בנוסף, תיקחו חלק בעבודת שטח, חפירה לימודית ובימי סיור לאתרים ארכאולוגיים. לעיתים מתקיימים גם סיורים ארכאולוגיים לחו"ל.

דרישות הלימוד

67 נקודות זכות הכוללות התמחות באחד המדורים של החוג, קורסי חובה מקצועיים ומתקדמים בכל שנה, השתתפות בחפירה לימודית וסיורים באתרים ארכאולוגיים.
 

 

תמונה