מעבדות המכון

מעבדות המכון לארכיאולוגיה

 

במכון לארכיאולוגיה פועלות מספר מעבדות בתחומים שונים:

המעבדה לשימור, המעבדה לארכיאולוגיה חישובית, המעבדה לחקר חומרים ארכיאולוגיים וטכנולוגיות קדומות, וכן המעבדה לארכיאוזואולוגיה בקמפוס אדמונד י. ספרא

 

תמונה: טל רוגובסקי