מחקר

706d2a8837c09f46ffa62ac79309fc47

במכון לארכיאולוגיה פועלות מספר יחידות מחקריות בתחומי שונים ומגוונים:

תחומי המחקר של המכון מתחלקים למדורי המכון אשר מחולקים לפי תקופות כרונולוגיות

מעבדות - המעבדה לארכיאוזואולוגיה (בקמפוס גבעת רם), המעבדה לארכיאולוגיה חישובית, המעבדה לחקר חומרים ארכיאולוגיים וטכנולוגיות קדומות, והמעבדה לשימור. 

כמו כן פועלות יחידות נוספות העוסקות בתיעוד גרפי ומרחב העוסק בארכיאולוגיה ניסויית.

 

research