מחקר

706d2a8837c09f46ffa62ac79309fc47

מחקר

במכון לארכיאולוגיה פועלות מספר יחידות מחקריות בתחומי שונים ומגוונים:

תחומי המחקר של המכון מתחלקים למדורי המכון אשר מחולקים לפי תקופות כרונולוגיות

מעבדות - המעבדה לארכיאוזואולוגיה (בקמפוס גבעת רם), המעבדה לארכיאולוגיה חישובית, המעבדה לחקר חומרים ארכיאולוגיים וטכנולוגיות קדומות, המעבדה לארכיאולוגיה מרחבית והמעבדה לשימור. 

כמו כן פועלות יחידות נוספות העוסקות בתיעוד גרפי ומרחב העוסק בארכיאולוגיה ניסויית.

 

research