מעבדות

במכון לארכיאולוגיה פועלות מספר מעבדות בתחומים שונים - המעבדה לשימור, המעבדה לארכיאולוגיה חישובית והמעבדה לחקר חומרים ארכיאולוגיים וטכנולוגיות קדומות

computational archaeology lab