מעבדות

במכון לארכיאולוגיה פועלות מספר מעבדות בתחומים שונים:

המעבדה לשימור, המעבדה לארכיאולוגיה חישובית, המעבדה לחקר חומרים ארכיאולוגיים וטכנולוגיות קדומות, המעבדה לארכיאוזואולוגיה, וכן תכנית לארכיאולוגיה ניסויית. 

complab