706d2a8837c09f46ffa62ac79309fc47

25725501fcd7650fc0a2e67d869c9ed4

a9d3d1118a957792b64e1853b97cb135

סגל אקדמי

אראלה חוברס

פרופ' אראלה חוברס

בניין ארכאולוגיה, חדר 302 בבנין הישן . שעות קבלה: יום א', 12:00-11:00
02-5882426

 

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7855-6573

פרופסור מן המניין בחוג לארכאולוגיה, במדור לארכאולוגיה פרהיסטורית. נושאי מחקרה: ראשית התרבות החומרית לפני 2.5 מליון שנה; לימוד והבנה של מכלולי כלי אבן; תהליכי העברה תרבותית; תקופת הפליאולית התיכון

גרוסמן

פרופ' ליאור גרוסמן

ראש המדור לארכאולוגיה פרהיסטורית
ראש המעבדה לארכיאולוגיה חישובית

פרופסור חבר בחוג לארכאולוגיה במדור לארכאולוגיה פרהיסטורית. תחומי מחקרה מתרכזים במעבר לכלכלה מבוססת-חקלאות בסוף התקופת הפליאוליתית.

יוסי גרפינקל

פרופ' יוסף גרפינקל

ראש החוג
02-5882412

פרופ' מן המניין במדור המקראי. מכהן  בקתדרת יגאל ידין לארכיאולוגיה של ארץ ישראל. בתחילת דרכו האקדמאית התמקד בפרוטו-היסטוריה של המזרח הקדום, וחפר באתרים מהתקופות הניאוליתית והכלקוליתית. מכהן כראש הלוג לארכאולוגיה ולמזרח הקרוב הקדום וכראש המכון לארכאולוגיה.

אורי דוידוביץ'

ד"ר אורי דוידוביץ'

קבלה בתיאום מראש
חדר 510

מרצה בחוג לארכאולוגיה, במדור המקראי. תחומי העניין שלי כוללים ארכיאולוגיה סביבתית ונופית, בעיקר של איזורי שוליים; שיטות מחקר וניתוח של סקרים ארכאולוגיים; ארכאולוגיה אזורית של מדבר יהודה ; פעילות אנושית במערות טבעיות; והתפתחות חברות מורכבות סביב המעבר לתרבויות עירוניות (התקופות הכלקוליתית והברונזה הקדומה). המחקרים הנוכחיים העיקריים שלי הם: דינמיקות יישוביות בגליל העליון בתקופת הברונזה הקדומה וסוגית ראשית העיור בדרום הלבנט, מחקר הכולל חפירות רב-שנתיות באתר הנרחב שסביב תל קדש; ארכיאולוגיה ונוף של מפלט במערות מצוקיות במדבר יהודה בתקופות הכלקוליתית והברונזה הקדומה; שינויים סביבתיים ותרבותיים במדבר יהודה לאורך ההולוקן (בצוותא עם ד"ר נמרוד מרום, אוניברסיטת חיפה); וארכיאולוגיה השוואתית של פעילות אנושית קדומה במערות מורכבות בדרום הלבנט.

זאב וייס

פרופ' זאב וייס

ראש המדור לארכאולוגיה של התקופות הקלאסיות
בניין ארכאולוגיה, חדר 507. שעות קבלה: יום ב', 13:00-12:00
02-5882422

פרופסור מן המניין בחוג לארכאולוגיה, במדור הקלאסי. מומחה בין השאר בארכיטקטורה ואמנות רומית-ביזנטית, פסיפסים במזרח הרומי, אמנות יהודית, תרבות הפנאי להמונים, החברה היהודית וקשריה עם התרבות היוונית-רומית.

mq

ד"ר נעמה יהלום-מאק

קבלה בתיאום טלפוני
050-8322201

מרצה בחוג לארכאולוגיה ומזק"ק, במדור המקראי. מתמחה בארכאומטלורגיה (חקר מתכות עתיקות) ובתקופות הברונזה והברזל. מנהלת את חפירות תל זרור וחפירות באתרים שונים בקונטקסטים של ייצור

עוזי ליבנר

ד"ר עוזי ליבנר

בניין מנדל, חדר 232. שעות קבלה: יום ב', 15:30-14:30
02-5880144

מרצה בכיר בחוג לארכאולוגיה. מחקריו עוסקים בארץ ישראל ובפרט בגליל בתקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית: סקרים ארכיאולוגיים; התיישבות כפרית; בתי כנסת עתיקים; והיחס בין הממצא הארכיאולוגי למקורות ספרותיים.

אורית פלג-ברקת

ד"ר אורית פלג-ברקת

בניין ארכאולוגיה, חדר 505. שעות קבלה: יום ד', 13:00-12:00
02-5880330

מרצה בחוג לארכאולוגיה במדור הקלאסי. מומחית לאמנות ואדריכלות של התקופה ההלניסטית והרומית, מפעלי הבנייה של המלך הורדוס והארכאולוגיה של ירושלים מימי הבית השני ועד התקופה הביזנטית.

קטיה ציטרין-סלברמן

ד"ר קטיה ציטרין-סלברמן

בניין ארכאולוגיה, חדר 514. שעות קבלה: יום ד', 11:00-10:00
02-5882420

מרצה בכירה, מתמחה בארכאולוגיה של התקופות האסלאמיות וימי הביניים. תחומי העיסוק העיקריים שלה הם עיור בתקופה המוסלמית הקדומה ואיסלום הנוף הארץ-ישראלי, אדריכלות במהלך התקופה הממלוכית

רבינוביץ

פרופ׳ רבקה רבינוביץ

פרופ׳ חבר בחוג לארכאולוגיה ולתרבויות המזרח הקדום מתמחה בארכיאוזואולוגיה (עצמות בעלי החיים הנמצאים באתרים הארכאולוגיים) ופליאונטולוגיה. מתמחה במחקר טפונומי, בחקר דגמי ניצול של בעלי חיים על-ידי קבוצות קדומות, שימור והרס של אתרים ארכיאולוגיים.

אילן שרון

פרופ' אילן שרון

ראש המדור לארכאולוגיה של תקופות הברונזה והברזל (״המקראיות״)
שעות קבלה: יום ג', 14:00-13:00 באגף הפרהיסטוריה
02-5881763

פרופסור חבר בחוג לארכאולוגיה, במדור המקראי. מומחה לשיטות מחקר בארכאולוגיה (ובפרט מודלים מתמטיים וסטטיסטיים); תקופת הברזל; והתרבות הפיניקית.