תלמידי מחקר

yaeleldar

יעל אלדר

נושא התזה: התרבות החזותית השומרונית ויחסי הגומלין בינה לבין התרבות הסובבת (המאה השלישית עד המאה השישית לספה"נ)
מנחות: פרופ' רינה טלגם ודר' אורית פלג ברקת