סגל נוסף ועמיתי מחקר

Gideon Avni

פרופ' גדעון אבני

avnigid74@gmail.com

פרופסור נלווה בחוג לארכאולוגיה ומזק"ק. ראש ענף מחקר ברשות העתיקות. מתמחה בתקופה הקלאסית המאוחרת  ובמעבר לתקופה המוסלמית.

מיתקה גולוב

ד"ר מיתקה גולוב-רצהבי

+972-54-4987451
mitka.golub@gmail.com

קרא עוד

 

עמיתת מחקר במכון לארכיאולוגיה. מתמקדת בחקר שמות פרטיים מממצאים ארכיאולוגיים בארץ ישראל ובעבר הירדן המזרחי בתקופת הברזל II:

• הרחבת התובנות האתניות, ההיסטוריות והתיאולוגיות הנובעות ממיפוי גיאוגרפי וכרונולוגי של השמות.

• בדיקת ההתאמה בין הממצאים הארכיאולוגיים והטקסט המקראי באמצעות השוואת השמות משני המקורות.

• שימוש בגישות חדשות לבדיקה סטטיסטית של האותנטיות של קבוצות ממצאים עם שמות שמקורן אינו ידוע, כגון בולות משוק העתיקות.

פרויקטים:

• בנייה ותחזוקה של אתר אינטרנטonomasticon.netהמציג אוסף מקיף של שמות פרטיים ומאפייניהם מתקופת הברזל II. השמות נאספו מממצאים אפיגרפיים מחפירות ארכיאולוגיות בישראל ובעבר הירדן המזרחי. ממצאים אלו נאספו מתוך קורפוסים, דו"חות חפירה, ספרים בתחום האפיגרפיה של תקופת הברזל ומאמרים בכתבי עת רלוונטיים. ניתן לערוך חיפושים באונומסטיקון בקלות על פי הקטגוריות השונות, כגון שם, סוג הממצא, מקום הממצא, השיוך הפוליטי והאלמנט התיאופורי בשם (תחילי או סופי). האתר כולל גם רשימת מאמרים הממחישים את השימוש באתר למחקר אונומסטי, ארכיאולוגי ומקראי.

• בניית מאגר מידע של כל השמות הפרטיים הנזכרים בתנ"ך בהקשר של ארץ ישראל ועבר הירדן המזרחי בתקופת בית ראשון. כל רשומה במאגר מתייחסת לאדם הנזכר בתנ"ך ומציינת את שמו או שמותיו לצורותיהם השונות, מראה המקום של השם במקרא, התיארוך במאות, השיוך הפוליטי, סוג השם, האלמנט התיאופורי בשם (תחילי או סופי) ועוד.

 

קראו פחות
איתמר וייסביין

איתמר וייסביין

 itamar.weissbein@mail.huji.ac.il


קרא עוד

נושא עבודת הדוקטורט: שינויים תרבותיים מעיר מדינה כנענית למחוז מנהלי בממלכה טריטוריאלית: מרחב לכיש כמקרה מבחן.

מנחה: פרופ' יוסף גרפינקל

תקציר המחקר:

המחקר עוסק בבחינה של תהליכי קריסה, התגבשות, והמשכיות של זהויות אתניות ומערכות פוליטיות באזור גיאוגרפי מובחן, בפרק זמן ממושך שבשני קצותיו ניצבות מערכות פוליטיות ואתניות שונות.

כמקרה מבחן, המחקר מתמקד במרחב לכיש מחלקה האחרון של תקופת הברונזה המאוחרת, לאורך תקופת הברזל I ועד להתבססותה של ממלכת יהודה במרחב במהלך תקופת הברזל IIא'. מרחב לכיש חווה שינויים משמעותיים בפרק הזמן הנדון, כאשר הוא ניצב בתווך בין כוחות הפוליטיים וקבוצות אתניות שונות: כנענים, מצרים, פלשתים ויהודאים.

בבסיס המחקר עומדים הנתונים החדשים משלוש חפירות שנעשו בשנים האחרונות: בתל לכיש, מצודת גלאון וחורבת אל-ראעי. המחקר כולל בחינה מקיפה של הסטרטיגרפיה, הארכיטקטורה, והמכלולים הקרמיים משטחים עיקריים בלכיש וחורבת אל-ראעי ומחקר מלא של מצודת גלאון. נתונים אלו יאפשרו ניתוח מפורט של התהליכים שהתרחשו במרחב, כמו גם בחינה של קונספציות מחקריות שונות בנוגע: לאופי השליטה והנסיגה המצרית מכנען, ראשית ההתיישבות הפלשתית והתבססות השלטון הפלשתי במרחב, שאלת קיומה של יישות כנענית "שפלתית" בתקופת הברזל I, תהליכי התפשטותה של ממלכת יהודה לשפלה; וכן גם סוגיות תיאורתיות כגון זיהוי גבולות פוליטיים ואתניים במחקר הארכיאולוגי.

הוראה:

מתרגל בקורסים: מבוא לארכאולוגיה של א"י באלף השמיני-הרביעי; מבוא לארכאולוגיה של א"י באלף השלישי-השני לפנה"ס; מבוא לארכיאולוגיה בתקופת הברזל.

פרויקטים:

  • חפירות תל לכיש
  • חפירות חורבת אל-ראעי
  • פרסום חפירות מצודת גלאון

פרסומים:

Weissbein, I., Garfinkel, Y., Hasel, M.G. and Klingbeil, M.G. 2016. Goddesses from Canaanite Lachish. Strata 34: 41–55.

Weissbein, I. 2017. Revisiting the Isolated Canaanite Temple of Tel Mevorakh. Journal of Landscape Ecology 10/3: 58–80.

Weissbein, I., Garfinkel, Y., Hasel, M. G., Klingbeil, M. G., Brandl. B. and Misgav, H. 2019. The Level VI North-East Temple at Tel Lachish. Levant 51/1:  76-104.

Taxel, I., Paran, N. S. and Weissbein. I. 2020. Tel Poran: Preliminary Report. Hadashot Arkheologiyot 132.  

Weissbein. I. 2020. Tel Gamma, Clay Figurine. Hadashot Arkheologiyot 132.

Ganor, S. and Weissbein, I. 2020. Rujum el-Masha‘ala (Gal’on Fortress). Hadashot Arkheologiyot 132.

Garfinkel, Y., Hasel, M. G., Klingbeil, M. G., Kreimerman, I., Pytlik, M., Carroll, J. C., Waybright, J. W. B., Kang, H. G, Choi, G., Chang, S. Y., Hong, S., David, A., Weissbein, I. and Silberberg, N. 2021. The Canaanite and Judean Cities of Lachish, Israel: Preliminary Report of the Fourth Expedition, 2013–2017. American Journal of Archaeology 125/3: 419-459.

Weissbein, I. 2021. Canaanite Worship at Lachish—New Details Emerge. Biblical Archaeology Review 47/3: 48-54.

Ganor, S. and Weissbein, I. 2022. The Isolated Structure of Gal’on Fortress, and the “Egyptian Governors’ Residencies” and “fortresses” in Southwestern Canaan. In: Golani, A., Varga, D., Tchekhanovets, Y. and Birkenfeld, M (eds.). Archaeological Excavations and Research Studies in Southern Israel: 18th Annual Southern Conference, Pp.1*–21*. Jerusalem: Israel Antiquities Authority, Ben-Gurion University of the Negev. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
קראו פחות
שולמית מילר

ד"ר שולמית מילר

shulamit.miller@mail.huji.ac.il

קרא עוד
שולמית מילר היא פוסט-דוקטורנטית במכון לארכאולוגיה באוניברסיטה העברית. תחומי המחקר שלה מתמקדים במגעים בין-תרבותיים בין מזרח הים התיכון, והלבנט בפרט, לבין שאר אזורי אגן הים התיכון בתקופה הרומית ובשלהי העת העתיקה. בבסיס מחקריה נמצאים המחקר הארכאולוגי והתרבות החומרית, אך עבודתה שואבת גם מתחומים משיקים כגון תולדות האמנות, היסטוריה חברתית, תרבותית וכלכלית, אנתרופולוגיה ומדעי היהדות. תחומי העניין שלה כוללים: חיי יומיום ואדריכלות פרטית, תכנון ופיתוח עירוני, אמנות הפסיפס, מגעים תרבותיים בין יהודים לנוצרים, והיבטים חומריים של דת ופולחן.

עניינה של עבודת הדוקטור, "מותרות, יוקרה וגדלות: בתי האמידים וחיי היומיום של האליטות בארץ ישראל במאות 1 לפסה"נ – 6 לסה"נ" הוא בניתוח אדריכלי ואומנותי של בתי האמידים מדרום הלבנט ובבחינתן של סוגיות הקשורות בהיסטוריה החברתית של האליטות על סמך ממצא הבתים, ועל ידי כך, לאפשר התבוננות במאפיינים של האליטות המקומיות ביחס לעמיתיהם ברחבי אגן הים התיכון.

המחקר הנוכחי שלה המתנהל במסגרת פרויקט בראשות ז. וייס הממומן על ידי הקרן הלאומית למדע, עוסק בתהליך ניצור הערים בגליל ומתמקד בתמורות הניכרות במרחב העירוני של הערים היהודיות – ציפורי וטבריה. בו-זמנית היא עובדת על הכנת הדוח הסופי של חפירותיו של י. הירשפלד בטבריה, הכולל  ממצאים מגוונים מהאלף הראשון לסה"נ.

הוראה:

עוזרת הוראה במבואות לארכאולוגיה יוונית ורומית. מרצה בקורס "עניין של שגרה: חיי היומיום בפומפיי, הרקולנאום ואוסטיה."

חפירות בהווה: סגנית מנהלת החפירות בציפורי. חפירות בעבר: חפירות טבריה (במשלחות של הירשפלד ושל ציטרין-סילברמן), ח' ואדי חמאם ורמת הנדיב.

פרסומים נבחרים:

Miller, S. and Leibner, U. 2018. “The Synagogue Mosaics,” in: U. Leibner (ed.) Khirbet Wadi Ḥamam: A Roman-Period Village and Synagogue in the Lower Galilee, Qedem Reports 13 (Jerusalem: The Institute of Archaeology, the Hebrew University of Jerusalem), 144-186.

Miller, S. 2017. “Markers of Pagan Cults in a Jewish City: Rethinking the Hadrianeum of Tiberias” in: O. Tal and Z. Weiss (eds.) Expressions of Cult in the Southern Levant in the Greco-Roman Period: Manifestations in Text and Material Culture, (Turnhout: Brepols), 95-107.

Leibner, U. and Miller, S. 2010. “A Figural Mosaic in the Synagogue at Khirbet Wadi Hamam,” Journal of Roman Archaeology 23, 238-264.

מילר, ש. תשע"ו. "תכניתה העירונית של טבריה בתקופה הרומית-ביזנטית לאור תגליות השנים האחרונות," בתוך: פטריך, י., פלג-ברקת, א. ובן-יוסף, א. (עורכים) קום, התהלך בארץ: מחקרים בארכיאולוגיה ובהיסטוריה של ארץ ישראל לזכרו של יזהר הירשפלד במלאת עשור לפטירתו, (ירושלים: החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה), 221- 232.

מילר, ש. תשע"ה. "פסיפסי טבריה בשלהי העת העתיקה: סגנון אמנות ומרחב אדריכלי," ארץ-ישראל 31, 247- 255.

קראו פחות
פניץ כהן

ד"ר נאוה פניץ-כהן

עורכת "קדם"
panitz@mail.huji.ac.il

עמיתת הוראה וחוקרת את תקופת הברונזה המאוחרת ותקופת הברזל; מלמדת קרמיקה של תקופות הברונזה והברזל. עורכת סדרת "קדם" של המכון לארכאולוגיה. שותפה בניהול החפירות בתל אבל בית מעכה.