706d2a8837c09f46ffa62ac79309fc47

חדשות

(נסגר) קול קורא למועמדים/ות מצטיינים/ות למשרות תקניות בהוראה ובמחקר בפקולטה למדעי הרוח

אוגוסט 10, 2018

 הקול הקורא למשרה נסגר

קול קורא למועמדים/ות מצטיינים/ות למשרות תקניות בהוראה ובמחקר בפקולטה למדעי הרוח בתחומים הבאים:

ארכיאולוגיה - ארכיאולוגיה פרהיסטורית

תאריך אחרון להגשת מועמדות - 13 בספטמבר 2018

לפרטים נוספים והנחיות להגשת מועמדות: http://humjobs.huji.ac.il

לשאול ולפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד הסגל האקדמי בדוא"ל mayabe@savion.huji.ac.il

 

ברכות כפולות ומכופלות

יוני 6, 2018

ברכות לתלמידי המכון שזכו במלגות ופרסים מן השורה הראשונה

ד״ר מיכל בירקנפלד - זוכת פרס פולונסקי על עבודת הדוקטורט

ליאת נאה - זוכת מילגה מטעם מוזיאון המטרופוליטן בניו-יורק ומילגת בארד ללימודים מתקדמים

איגור קריימרמן - זוכה במילגת רוטשילד

עמית ראם - זוכה המילגה ע״ש רחל ינאית בן-צבי לחקר א״י ויישובה

ברכות

יוני 2, 2018
איחולים  לתלמידת ההחוג מיקה אולמן על זכיתה במילגת נשיא האוניבריסטה לתלמידי מחקר מצטיינים במדעי הרוח

ברכות לתלמידי החוג שזכו במלגות הצטיינות של המכון לארכאולוגיה

ספטמבר 10, 2017

חן זייגן, נעם זילברברג, יוליה טולייקוב, טליה ישוב, תאם מאיר-וייל ותמנע רז זכו במילגה חד-שנתית לתלמידי מוסמך של המכון לארכאולוגיה.  ברכות לרבקה אייזנשטט שכתה במילגה לשנתיים לתלמידי מוסמך.

הללי הראל, אורטל הרוש, עזריאל יחזקאל, רועי צבר ונעמה שרעבי זכו במלגות חד-שנתיות לתלמידי התואר השלישי. מרים פינס זכתה במילגה לשלוש שנים.

עוד ברכות!

יולי 16, 2017

ברכת החוג  לחברים שזכו במענקי מחקר מטעם הקרן הלאומית למדע: פרופ. אורלי גולדווסר, פרופ. נייג׳ל גורינג-מוריס, ד״ר נעמה יהלום-מאק וד״ר עוזי ליבנר