706d2a8837c09f46ffa62ac79309fc47

חדשות

שריינו את התאריך: ערב עיון לזכרו של פרופ' גדעון פרסטר, ה-11 בנובמבר 2021

11 נובמבר, 2021

ב-18 בנובמבר 2020 הלך לעולמו חברנו ומורנו היקר פרופ' גדעון פרסטר זכרו לברכה. במלאת שנה ללכתו יקיים המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית ערב עיון שיוקדש לחידושים בתחומי המחקר של פרופ' פרסטר. ערב העיון יתקיים ביום ה', 11 בנובמבר 2021, ז' בכסלו תשפ"ב. אנא שימרו מועד זה ביומנכם. 

לקראת ערב העיון תצא הודעה מפורטת עם לו"ז ההרצאות.

זאב וייס ואורית פלג-ברקת