706d2a8837c09f46ffa62ac79309fc47

חדשות

נפתח מחזור ההגשות למענקים מקרן בינה ומשה שטקליס

ועדת הקרן ע״ש בינה ומשה שטקליס לארכאולוגיה פרהיסטורית בישראל מודיעה על על פתיחת מחזור ההגשות לתמיכה במחקר מטעם הקרן לשנת 2021.  ההגשה פתוחה לתלמידי המדור לארכאולוגיה פרהיסטורית במכון לארכאולוגיה באוניבריסטה העברית בירושלים, מורים וחוקרים במדור או כאלה העובדים על פרויקטים משותפים עם חוקרי המדור.  התאריך האחרון להגשת הבקשות הינו 30 בנובמבר 2020.  אנא עיינו בתקנון הקרן לפני הגשת הבקשה.

טקס הענקת מלגות לשנת הלימודים תש"פ

הנכם מוזמנים טקס הענקת מלגות לשנת הלימודים תש"פ לתמידי מחקר ומוסמך במכון לארכיאולוגיה.

הטקס יתקיים ביום רביעי, 22 בינואר, באולם 302  של המכון לארכיאולוגיה, קמפוס הר הצופים.