אמריטי

blfr

פרופ' אנה בלפר-כהן

Anna.Belfer-Cohen@mail.huji.ac.il

פרופסור מן המניין בחוג לארכאולוגיה, במדור הפרהיסטורי. מתמחה בחקר חברות אנושיות ראשוניות - של האדם המודרני בעת התפשטותו ברחבי העולם

קרא עוד
ושל חברות במעבר מאורח חיים של ציידיים-לקטים נוודים לחקלאים ורועים יושבי קבע; התפתחות האדם - אנתרופולוגיה פיזית; אמנות פרהיסטורית; אמונה וקבורה בתקופות הפרהיסטוריות; קוגניציה. מנהלת (יחד עם פרופ' רון פנחסי, דבלין וד״ר טנגיס משויליאני, טביליסי) פרויקט חפירות בינלאומי בגיאורגיה. מכהנת כראשת הרשות לתלמידי מחקר במדעים העיוניים.

הוראה

מלמדת נושאים שונים מתחום האנתרופולוגיה הפיזית: תולדות התפתחות האדם, הכרת המוח, הכרת השלד; אמנות פרהיסטורית ומיומנויות כתיבה מדעית.

פרויקטים פעילים

חפירות מערת סטסורבליה - גיאורגיה בה נחשף רצף של שכבות פרהיסטוריות מהתקופה הניאוליתית ועד לפליאולית העליון (25,000-6,000 שנה לפני זמננו). פרויקט זה הינו המשך לפרויקטים קודמים המתעדים את רצף הקיום הפרהיסטורי בגיאורגיה (חפירות מערת דזוגזואנה, חפירות מחסה הסלע קוטיאס קלדה) ופירסום הממצאים: כלי אבן, עצמות בעלי חיים, וממצא אחר תוך נסיון לשחזר את אורח החיים הקדום.

ממצאי חפירות מערת היונים, הגליל  המערבי: עיבוד לקראת פירסום  של ממצא - כלי אבן וקבורות מהתרבות הנאטופית (15,000-11,500 שנה לפני זמננו) - תרבות מעבר מאורח חיים של ציידים-לקטים לחקלאות וישיבת קבע.

עיבוד ממצאים מחפירות שונות דוגמת האתר הנאטופי נחל עין גב II, כפר החורש (ניאולית), בשיתוף פעולה עם פרופ' ליאור גרוסמן ופרופ' נייג'ל גורינג-מוריס.

תלמידי דוקטורט בעבר ובהווה

  • ד"ר חווה אבי-יונה
  • ד"ר הילה אשכנזי
  • ד"ר יהודית בן-מיכאל (כיום ראש תחום פרסומים ברשות העתיקות)
  • פרופ' ליאור גרוסמן (כיום חברת סגל האוניברסיטה העברית)
  • קון הרייט
  • ד"ר דניאלה מאיר-בר-יוסף (כיום חברת סגל אוניברסיטת תל אביב)
  • פרופ' דני נדל (כיום חבר סגל אוניברסיטת חיפה)
  • ד"ר דוד עיטם
  • דנה שחם

 

קראו פחות
Nigel Goring-Morris

פרופ' נייג'ל גורינג-מוריס

02-5882424
nigel.goring-morris@mail.huji.ac.il

קרא עוד
פרופ' מן המניין במדור הפרהיסטורי, במכון לארכיאולוגיה. תחומי המחקר שלי הינם התפתחות חברות ציידים-לקטים ניידים והמעבר ליישוב קבע וכלכלה של חקלאות ומרעה במזרח הקרוב (במהלך פרק הזמן שבין 50,000 ל-6,000 שנה לפני זמננו); הקיום הפרהיסטורי באיזורים צחיחים; יחסי אדם- סובב; חקר רצף ההפקה של כלי צור מסותתים.

ניהלתי סקרים וחפירות פרהיסטוריות בנגב ובסיני (שחלקם מתקיים עדין) כמו גם בחלקים אחרים של דרום הלבנט. לאחרונה סיימת פרויקט רב-שנתי של חפירות באתר ששימש לקבורה ופולחן במהלך תקופת הניאולית הקדומה בכפר החורש. אני משתתף בפרויקט שכותרתו "דת כבסיס לכוח ורכושנות בציויליזציות ראשוניות"  בצ'טל היוק, מרכז תורכיה, המנוהל על ידי א. הודר (אוניברסיטת סטנפורד, ארה"ב). כמו גם בפרויקט "ניאולית קדום באתרAşikli Höyük " בקפדוקיה, תורכיה בראשות מ. אוסבסראן (אוניברסיטת איסטנבול) כאחד מהמנהלים (יחד עם נ.קאווסאן, מ. אוסבסראן ו-ג. דורו) של "מחקר וסקר במחוז Aksaray, קפדוקיה – המעבר מחיי נוודות של צייד-לקט לאורח חיים של ישיבת קבע".

הוראה

ציידים-לקטים במזרח הקרוב בתקופות הפליאולית העליון והאפיפליאולית; התפתחות חברות מורכבות במזרח הקרוב; טכנו-טיפולוגיה של מכלולי צור; ארכיאולוגיה של דרום-מערב אמריקה; אתנוארכיאולוגיה של ציידים-לקטים בני זמננו; יחסי אדם-סובב.

מחקרים קיימים

כפר החורש -  עיבוד ופירסום של 17 עונות חפירה באתר קבורה ופולחן – ניאולית קדם קרמי ב'

(10,500-9,250 שנה לפני זמננו).

בשור עליון 6 -  חפירות באתר נאטופי קדום (לפני כ-15,000 שנה) בנגב המרכזי.

מערת נחל אזגד – חפירות באתר נאטופי קדום (לפני כ-15,000 שנה) בדרום מדבר יהודה.

קפדוקיה, תורכיה – "מעבר מאורח חיים נוודי של צייד ולקט לאורח חיים של ישובי קבע (25,000-8,000 שנה לפני זמננו).

Survey in Aksaray Province, Cappadocia, Turkey, with Dr. N. Kayacan, Dr. G. Duru & Prof. M. Özbaşaran (University of Istanbul, Turkey).

Excavations at Balikli, Cappadocia, Turkey, with Dr. N. Kayacan, Dr. G. Duru & Prof. M. Özbaşaran (University of Istanbul, Turkey).

תלמידי מ.א. בעבר ובהווה:

Rebecca Biton: The Technological Properties of Pre-Pottery Neolithic B Clay Objects: Kfar HaHoresh as a Case Study. (with Prof. Yuval Goren, Tel Aviv University).

Michal Birkenfeld: Spatial Analysis at the PPNB Site of Kfar HaHoresh, Lower Galilee Using GIS.

Doron Boness: Micromorphological Study of Sediments in PPNB Sites in the Southern Levant: Identification of Activity Areas and Possible Social Correlates. (with Prof. Yuval Goren, Tel Aviv University).

Lena Brailovsky-Rosker: The PPNB Sickle Blades from Galilee Typo-Chronological and Stylistic Analysis as a Key for Understanding Ancient Agricultural Practices and Social Traditions.

Angela Davidzon: Early Ahmarian Knapping Traditions as Seen at Nahal Nizzana XIII, Israel.

Neta Friedman (ongoing). GIS analysis of subsistence strategies and mobility patterns during the Middle and Late Epipaleolithic in the Negev and Sinai.

Sorin Hermon: Survey Methods and Practices: A Case Study from the Northern Negev. (Graduated 1995/6). (with Prof. A. Belfer-Cohen). Currently a faculty member at the Cyprus Institute, Cyprus.

Liora K. Horwitz: Animal Exploitation at the Pre-Pottery Neolithic B and Early Bronze Age Periods at Yiftahel, Israel. (with Prof. E. Tchernov).

Hamoudi Khalaily: The Late Neolithic Chipped Stone Tool Assemblages from Hagoshrim. Currently Deputy Department Director, Excavations, Surveys & Research Department, Israel Antiquities Authority.

Naomi Korn: The Uses of Ochre in the Late Quaternary of the Southern Levant. (with Prof. A. Belfer-Cohen).

Ofer Marder: Technological Aspects of Epipalaeolithic Flint Industries in the Levant: Reduction Sequences of the Ramonian Industry in the Negev. (with Prof. A. Belfer-Cohen).

Netta Mitki: The Chaîne Opératoire at Nahal Lavan 1021: A Pre-Pottery Neolithic B Knapping Site in the Western Negev.

Josette Sarel: The Heavy Duty Flint Assemblages from the Natufian Site of Mallaha (Eynan). (with Prof. A. Belfer-Cohen).

תלמידי דוקטורט בעבר ובהווה

Itai Abadi (ongoing): The end of the Upper Palaeolithic and beginning of the Epipalaeolithic in the Southern Levant.

Uzi Avner: Research on the Material and Spiritual Culture Remains of Populations in the Negev and Sinai from the 6th-3rd Millennia BC. (with Prof. A. Mazar). Currently a Researcher at the Dead Sea-Arava Science Center.

Omry Barzilai: Pre-Pottery Neolithic Opposed Platform Blade (Naviform) Technologies in the Levant. Currently Head of Archaeological Research Department, Israel Antiquities Authority.

Michal Birkenfeld: The Lower Galilee during the PPNB: Settlement Systems and GIS Applications. Currently Head of GIS Research Branch, Israel Antiquities Authority. 

David Eitam: Archaeo-Industry of the Natufian Culture: Installations and Ground Stone Tools in the Late Epipalaeolithic in the Southern Levant. (with Prof. A. Belfer-Cohen).

Ofer Marder: The Lithic Technology of Epipalaeolithic Hunter-Gatherers in the Negev: The Implications of Refitting Studies. Currently a faculty member in the Department of Bible, Archaeology and Ancient Near East, Ben Gurion University of the Negev.

Heeli Schechter (ongoing): The Social, Economic and Symbolic Uses of Marine Mollusks in the Neolithic of the Southern Levant. (with Dr. D. Bar-Yosef Meyer, Tel Aviv University).

קראו פחות
habas

ד"ר לי-היא חבס

habaslihi@gmail.com

עמיתת הוראה בחוג לארכאולוגיה ומזק"ק במדור לארכאולוגיה קלאסית. מתמחה בחקר התקופות הרומית והביזנטית ומלמדת קורסים בנושאים אלה.

פרופ' יוסף ילין

פרופ' יוסף ילין

joseph.yellin@mail.huji.ac.il

 

 

קרא עוד

Joseph Yellin is Professor Emeritus at The Hebrew University of Jerusalem. He received his PhD in experimental Physics from the University of California, Berkeley and Bachlors’ degrees in Physics and Mathematics from the University of Delaware. He is the author of 100 scholarly articles in physics and archaeological science. He has been visiting Professor/Scholar at UCLA, UC-Berkeley, Harvard and Columbia. His current research is centered on the use of nuclear science methods to determine the origin of ancient pottery from archaeological excavations in Israel.

Research Interests:

Archaeological Science, Neutron Activation Analysis, Pottery/Obsidian origin studies.

Graduate Students

Sharon, I., 1990, Statistical Methods to Clarify the Compositional Analysis of Ceramics, M.A. thesis. Current position Professor Hebrew University.

Boas, A., 1991, A Provenience Study of Some Fine Table Wares Imported into the Latin Kingdom of Jerusalem, M.A. thesis. Current position Professor Haifa University.

Gilboa, A., 1992, Pottery of Dor under Assyrian rule, M.A. thesis. Current position Professor Haifa University.

Frachtenberg, F., 1993, Analysis of Prehistoric Flint Products and Sources in Israel by Neutron Activation, M.A. thesis.

Maeir, A., 1997, Provenience of Pottery from the Jordan Valley in the Late Bronze Age, Ph.D. thesis. Current position Professor Bar Ilan University.

Salmon, Y., 2001, Collared-rim Jars from the Coastal Site of Tel Nami at the End of the Late Bronze Period, M.A. thesis, Haifa University.

Selected Publications

INAA and Material Analysis, Joseph Yellin in: SAS Encyclopedia of Archaeological Science, Sandra Lopez Varela and Jullian Thomas (editors), Wiley (2018).

Minimizing Sample Sizes While Achieving Accurate Elemental Concentrations in Neutron Activation Analysis of Precious Pottery, S. Landsberger and J. Yellin, Journal of Archaeological Science: Reports 20, pp 622-625 (2018).

The Origin of Tel Batash-Timna Pottery of the Late Bronze Age, Joseph Yellin

In: Tell it in Gath: Studies in the History and Archaeology of Israel Essays in Honor of A. M. Maeir on the Occasion of his Sixtieth Birthday, edited by Itzhaq Shai, Jeffrey R. Chadwick, Louise Hitchcock, Amit Dagan, Joe Uziel and Chris McKinny. Ägypten und Altes Testament 90. Zaphon: Munster (2018).

Provenience of LBA II Pottery from the Cultic Repository of Tel Qashish, Joseph Yellin, Matthew T. Boulanger  and Michael D. Glascock, Atiqot (in press).

A Commentary on Two Scientific Studies of the RUMA (רומא) Jar from Qumran, Joseph Yellin, Dead Sea Discoveries 22, pp 147-161 (2015).

The Origin of Egyptian-Style Ceramics from Deir El-Balaḥ: Conclusions from Neutron Activation Analysis, Chapter 3, pp 57-75, Joseph Yellin and Ann E. Killebrew in: Deir El-Balah: Excavations in 1977-1982 In The Cemetery and Settlement, Trude Dothan and Baruch Brandl, Qedem 50 (2010).

Instrumental Neutron Activation Analysis of Two Vessels from Tel Yin'am, Harold Liebowitz and Joseph Yellin, Leiden Journal of Pottery Studies 25, 103-118 (2009).

Four Decades of Instrumental Neutron Activation Analysis and its Contribution to the Archaeology of the Ancient Land of Israel, J.Yellin and A.M. Maeir, Israel Journal of Earth Science 56, pp 123-132 (2007).

Instrumental Neutron Activation Based Provenance Studies at The Hebrew University Of Jerusalem, With a Case Study on Mycenaean Pottery from Cyprus, Joseph Yellin, Archaeometry 49, 2, pp. 271-288 (2007).

Rosette Stamped Handles: Instrumental Neutron Activation Analysis, Joseph Yellin and Jane M. Cahill, Israel Exploration Journal 54, no. 2, pp 191-213 (2004).

Pottery from Qumran and Ein Ghuweir: The First Chemical Exploration of Provenience, Joseph Yellin, Magen Broshi and Hanan Eshel, BASOR, 321, pp. 65-78 (2001).

Neutron Activation Analysis, Joseph Yellin, in: The Oxford Encyclopedia of Archaeology of the Near East, p. 130, Eric M. Meyer, Editor, Oxford University Press (1997).

New Evidence on Prehistoric Trade Routes: The Obsidian Evidence from Gilat, Joseph Yellin, Thomas E. Levy and Rowan York, Journal of Field Archaeology 23, 361-368 (1996).

Trace Element Characteristics of Central Anatolian Obsidian Flows and its Relevance to Pre-History, Joseph Yellin, Israel Journal of Chemistry 35, 175-190 (1995).

On the Provenience of the Lmlk Jars, H. Mommsen, I. Perlman and J. Yellin, J. Israel Exploration Society 34, 89-113 (1984).

Gamma-ray Spectral Map of Standard Pottery, Part 1, J. Yellin, Radiochimica Acta 35, 107-119 (1984).

High Precision Trace Element Analysis in Tektites and Crater Glasses-Th, U and K, J. Yellin, I. Perlman, W. Gentner and O. Muller, J. Radioanalytical Chemistry 76, 35-47 (1983).

Comparison of Neutron Activation Analysis from the Lawrence Berkeley Laboratory and The Hebrew University, J.  Yellin, I. Perlman, F. Asaro, H. V. Michel and D. F. Mosier, Archaeometry 20, 95-100 (1978).

 

קראו פחות
יוסף פטריך

פרופ' יוסף פטריך

patrichj@mail.huji.ac.il

קרא עוד
פרופסור אמריטוס בחוג לארכאולוגיה, במדור הקלאסי. תחומי התמחות: הנבטים - תולדותיהם ותרבותם החומרית; ארכאולוגיה נוצרית - בעיקר מנזרים וכנסיות; עיור רומי-ביזנטי; הר הבית ובית המקדש בתקופת הבית השני. מנהל לשעבר של חפירות בקיסריה (2002-1993, בשטחים שמדרום לחומת העיר הצלבנית). ניהל סקרים וחפירות במערות מדבר יהודה.

פרוייקטים פעילים

קורפוס דיגיטלי של כנסיות ומנזרים בארץ הקודש (A Digital Corpus of Early Christian Churches and Monasteries in the Holy Land) (בשיתוף עם ד"ר לאה די סגני). השלמת הדוח הסופי של חפירות קיסריה.

תלמידי מוסמך ודוקטורט בעבר ובהווה

דוקטורנטים

ד"ר רינה אבנר (כיום ארכאולוגית בכירה ברשות העתיקות)
ד"ר יעקב אשכנזי (כיום מרצה במכללת כנרת. הנחייה בשיתוף פרופ' אוריאל רפפורט)
תמר בקנר (דוקטורנטית)
יאנה צ'חנובץ (דוקטורנטית; מנהלת שותפה של חפירות חניון גבעתי בירושלים מטעם רשות העתיקות; הנחייה בשיתוף פרופ' קונסטנטין לרנר ופרופ' מיכאל סטון)
בר קריבוס (דוקטורנט, מילגאי נשיא; הנחייה בשיתוף פרופ' סטיב קפלן)
ד"ר מיכאל שנקר (כיום מרצה באוניברסיטה העברית, במחלקה ללימודים איראניים. הנחייה בשיתוף פרופ' שאול שקד)

תלמידי מוסמך

שרון ברגר
רחל (ראקי) מילמן
יאנה צ'חנובץ
בר קריבוס
ד"ר מיכאל שנקר

קראו פחות
אילן שרון

פרופ' אילן שרון

02-5881763
Ilan.Sharon@huji.mail.ac.il

פרופסור חבר בחוג לארכאולוגיה, במדור המקראי. מומחה לשיטות מחקר בארכאולוגיה (ובפרט מודלים מתמטיים וסטטיסטיים); תקופת הברזל; והתרבות הפיניקית.

קרא עוד
מנהל (ביחד עם פרופ' איילת גלבוע מאוניברסיטת חיפה) את החפירות בתל דור. היה ממקימי המעבדה לארכאולוגיה חישובית המנוהלת כיום על-ידי ד"ר ליאור גרוסמן. כיהן בעבר כסגן-דיקן להוראה בפקולטה למדעי הרוח.

הוראה

מלמד בעיקר מתודולוגיה ארכאולוגית (מהמבוא הכללי בשנה א' ועד לארכאולוגיה של השדה במוסמך), תקופת הברזל באארץ ישראל (מבוא ונושאים ספציפיים שונים) ובאזורים אחרים בים התיכון, שיטות כמותיות ושימושי מחשב.

פרויקטים פעילים

דור הייתה עיר הנמל העיקרית של החוף המרכזי של ארץ ישראל מתקופת הברונזה התיכונה (1900 לפנה"ס לערך) ועד להקמת הנמל בקיסריה במאה הראשונה לפנה"ס. בתל—כיום מצפון לחוף דור, כ-30 ק"מ מדרום לחיפה—שרידים חשובים במיוחד מתקופת הברזל הקדומה (בערך 1150 – 850 לפנה"ס) ואח"כ מהתקופה הפרסית (בערך 475 – 332 לפנה"ס) וההלניסטית (332 עד 63 לפנה"ס); והוא מהווה אתר מפתח לתרבות הפיניקית. משלחת החפירות לתל דור, שהחלה את עבודתה ב-1980 היא המשלחת הוותיקה ביותר בארץ החופרת ברציפות את אותו האתר, והיא המשלחת היחידה בארץ (וככל הנראה בעולם) המשלבת חפירות ים ויבשה. אתר האינטרנט של המשלחת: http://dor.huji.ac.il, וביבליוגרפיה ובה למעלה מ-500 פריטים שונים ניתן למצוא ב-http://dor.huji.ac.il/bibliography.html. סטודנטים ואנשי סגל המכון הפעילים כיום בחפירה: סווטה מצקביץ', ברונוון מנינג-רוזנבלום וברק מוניקנדם-גבעון.

 

תלמידי מוסמך ודוקטורט בעבר ובהווה

ד"ר עדי בהר
ד"ר דוד בן-שלמה (כיום חבר סגל במחלקה למורשת ישראל, אוניברסיטת אריאל)
פרופ' ליאור גרוסמן (כיום חברת סגל במכון לארכאולוגיה באוניברסיטה העברית)
בנימין הראבן (כיום סגן קמ"ט ארכאולוגיה יו"ש)
אורטל הרוש
עידו וכטל
יצחק יפה (כיום דוקטורנט באוניברסיטת הרוורד)
סלומה כהן
ברק מוניקנדם-גבעון
ברונוון מנינג-רוזנבלום
ד"ר סווטה מצקביץ' (כיום פוסט-דוקטורנטית באוניברסיטת חיפה)
סוזן רבקה מרטין (כיום חברת סגל במחלקה להיסטוריה של אמנות וארכיטקטורה, אוניברסיטת בוסטון)
ד"ר לידר ספיר-חן (כיום חברת סגל במכון לארכאולוגיה באוניברסיטת תל אביב)
ד"ר עדית סרגוסטי
ד"ר אבשלום קרסיק (כיום מנהל מעבדת התלת מימד ברשות העתיקות)
ד"ר יפתח שלו (כיום ארכיאולוג ברשות העתיקות)
חננאל שפירא

קראו פחות