706d2a8837c09f46ffa62ac79309fc47

25725501fcd7650fc0a2e67d869c9ed4

סנן לפי

a9d3d1118a957792b64e1853b97cb135

ד"ר מיתקה גולוב-רצהבי

מיתקה גולוב
ד"ר
מיתקה
גולוב-רצהבי
+972-54-4987451
mitka.golub@gmail.com

 

עמיתת מחקר במכון לארכיאולוגיה. מתמקדת בחקר שמות פרטיים מממצאים ארכיאולוגיים בארץ ישראל ובעבר הירדן המזרחי בתקופת הברזל II:

• הרחבת התובנות האתניות, ההיסטוריות והתיאולוגיות הנובעות ממיפוי גיאוגרפי וכרונולוגי של השמות.

• בדיקת ההתאמה בין הממצאים הארכיאולוגיים והטקסט המקראי באמצעות השוואת השמות משני המקורות.

• שימוש בגישות חדשות לבדיקה סטטיסטית של האותנטיות של קבוצות ממצאים עם שמות שמקורן אינו ידוע, כגון בולות משוק העתיקות.

פרויקטים:

• בנייה ותחזוקה של אתר אינטרנטonomasticon.netהמציג אוסף מקיף של שמות פרטיים ומאפייניהם מתקופת הברזל II. השמות נאספו מממצאים אפיגרפיים מחפירות ארכיאולוגיות בישראל ובעבר הירדן המזרחי. ממצאים אלו נאספו מתוך קורפוסים, דו"חות חפירה, ספרים בתחום האפיגרפיה של תקופת הברזל ומאמרים בכתבי עת רלוונטיים. ניתן לערוך חיפושים באונומסטיקון בקלות על פי הקטגוריות השונות, כגון שם, סוג הממצא, מקום הממצא, השיוך הפוליטי והאלמנט התיאופורי בשם (תחילי או סופי). האתר כולל גם רשימת מאמרים הממחישים את השימוש באתר למחקר אונומסטי, ארכיאולוגי ומקראי.

• בניית מאגר מידע של כל השמות הפרטיים הנזכרים בתנ"ך בהקשר של ארץ ישראל ועבר הירדן המזרחי בתקופת בית ראשון. כל רשומה במאגר מתייחסת לאדם הנזכר בתנ"ך ומציינת את שמו או שמותיו לצורותיהם השונות, מראה המקום של השם במקרא, התיארוך במאות, השיוך הפוליטי, סוג השם, האלמנט התיאופורי בשם (תחילי או סופי) ועוד.