סגל נוסף

גדי הרצלינגר

מר גדי הרצלינגר

בניין ארכאולוגיה, חדר 315. שעות קבלה: יום ג', 14:00-13:00

סטודנט לתואר דוקטור ועוזר הוראה בחוג לארכאולוגיה ומזק"ק במדור לארכאולוגיה פרהיסטורית. מתמחה בניתוח מכלולי כלי אבן מתקופת הפליאולית התחתון והתרבות האשלית.

יוסי זיידנר

ד"ר יוסי זיידנר

עמית מחקר במכון לארכאולוגיה ועמית הוראה בחוג לארכאולוגיה ומזק"ק במדור לארכאולוגיה פרהיסטורית. עוסק בחקר התקופות הפליאוליתיות הקדומות (פליאולית תחתון ותיכון) ומלמד קורסים בנושאים אלה.

habas

ד"ר לי-היא חבס

עמיתת הוראה בחוג לארכאולוגיה ומזק"ק במדור לארכאולוגיה קלאסית. מתמחה בחקר התקופות הרומית והביזנטית ומלמדת קורסים בנושאים אלה.

פניץ כהן

ד"ר נאוה פניץ-כהן

עמיתת הוראה וחוקרת את תקופת הברונזה המאוחרת ותקופת הברזל הקדומה; מלמדת קרמיקה של תקופות הברונזה והברזל. עורכת סדרת "קדם" של המכון לארכאולוגיה. שותפה בניהול החפירות בתל אבל בית מעכה.