706d2a8837c09f46ffa62ac79309fc47

25725501fcd7650fc0a2e67d869c9ed4

סנן לפי

a9d3d1118a957792b64e1853b97cb135

פרופ' עוזי ליבנר

עוזי ליבנר
פרופ'
עוזי
ליבנר
ראש המכון לארכיאולוגיה
בניין מנדל, חדר 232. שעות קבלה: יום ב', 15:30-14:30
02-5880144
Uzi.Leibner@mail.huji.ac.il

מרצה בכיר בחוג לארכאולוגיה. מחקריו עוסקים בארץ ישראל ובפרט בגליל בתקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית: סקרים ארכיאולוגיים; התיישבות כפרית; בתי כנסת עתיקים; והיחס בין הממצא הארכיאולוגי למקורות ספרותיים.

מנהל את פרויקט הגליל ההלניסטי והחפירות בח'רבת אל-עיכה.

הוראה

מלמד קורסים שונים בנושאי הארכאולוגיה של ארץ ישראל בתקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית; כלי החרס מתקופות אלו; קורסים מתודולוגיים בנושא הסקר הארכיאולוגי; קורסים על הזיקה בין ממצא לטקסט ועל האדריכלות והאמנות היהודית הקדומה.

פרויקטים פעילים

פרויקט הגליל ההלניסטי מיועד לסייע ולמלא את הפער הגדול בידיעותינו על הארכאולוגיה של הגליל בתקופה זו. יש בידינו רק ידיעות בודדות לכל התקופה שבין הכיבוש האשורי במאה ה-8 ועד לתקופה החשמונאית במאה ה-2 לפסה"נ ורק בחפירות בודדות נחשפו שכבות ישוב מתקופה זו. כתוצאה מכך נותרות שאלות מפתח ללא מענה: מי היו תושבי האזור בתקופה זו? מה הייתה שפתם? האם הישוב היהודי שפרח בגליל בתקופה הרומית הקדומה התפתח מתוך הישוב של התקופה הקודמת? על מה התבססה כלכלת האוכלוסייה? האם האזור היה חשוף למסחר ולהשפעות תרבותיות, ובמידה וכן מהיכן? מן החוף הפיניקי? מהשומרון? שאלות אלו חשובות להבנת תנועות שהתפתחו בגליל בתקופה הבאה ושהייתה להן השפעה היסטורית מכרעת ובראשן הנצרות הקדומה ויהדות חז"ל. הפרויקט מבוסס על שני מחקרי שדה המשלימים זה את זה: סקר ברצועה לרוחב הגליל, ממישור חוף עכו ועד לכנרת; וחפירות בח'רבת אל-עיכה שבגליל התחתון, המהווה אתר מפתח.

החפירות בח'רבת אל עיכה החלו בקיץ 2015. ח'רבת אל עיכה הנו אתר מבוצר היושב בראש כיפה נישאה הצופה אל בקעת ארבל, כקילומטר צפונית לקיבוץ לביא. סקר מקדים ועונת החפירות הראשונה שנערכו במקום העלו כי האתר חרב במאה ה-2 לפסה"נ ומאז לא נושב יותר. הממצא העשיר בשכבת חורבן פותח צוהר חשוב לתרבות החומרית של הגליל בתקופה הנדונה. אתר האינטרנט של המשלחת: http://scholars.huji.ac.il/uzileibner/hellenistic-galilee-projectסטודנטים ואנשי סגל המכון הפעילים כיום בחפירה: רועי צבר, יולי גחט, טל רוגובסקי, יואב פרחי, דבי ראם, מורג וילהלם, שחר צור, קיריל סגל, תאם מאיר-וייל.

פרויקטים קודמים

ח'רבת ואדי חמאם: בחפירה נחשפו שרידי כפר מימי הבית השני ומן התקופה הרומית (בתי מגורים, בתי בד, סימטאות) ובמרכזו בית כנסת מן הטיפוס ה'גלילי', מעוטר בפסיפסים יוצאי דופן. ממצאי החפירה העלו תרומה חשובה בשאלת תיארוך בתי הכנסת ה'גליליים' הנתונה במחלוקת שנים רבות, וכן למחקר של האמנות היהודית הקדומה, חיי הכפר והארגון הקהילתי בגליל בתקופות הנדונות.

סקר הגליל המזרחי: סקר ארכיאולוגי של אתרים מן התקופות הקלאסיות במשבצת של כ- 300 קמ"ר בגליל התחתון המזרחי. מטרת המחקר הייתה לתעד את תולדות ההתיישבות באזור זה, שבתקופות אלו היה מוקד לזרמים שהטביעו את חותמם על ההיסטוריה של עם ישראל והציוויליזציה המערבית כולה.

תלמידי מוסמך בעבר ובהווה

נילי אחיפז
פבלו בצר (כיום ארכאולוג מרחב דרום ברשות העתיקות)
הלל זילברקלנג
דנית לוי (כיום בתחום מערכות המידע הגיאוגרפיות [GIS] ברשות העתיקות)
שחר פוני (אדריכל העיר העתיקה בירושלים ברשות העתיקות)
רועי צבר
שחר צור (ארכיאולוג במרחב דרום ברשות העתיקות)
הדס שמבדל

תלמידי דוקטורט

עזריאל יחזקאל

רועי צבר

רועי פורת