המעבדה לארכאולוגיה חישובית

המעבדה לארכיאולוגיה חישובית

מטרת המעבדה לארכיאולוגיה חישובית היא לרתום כלים מתמטיים וחישוביים לטובת התיעוד והמחקר הארכיאולוגי. המעבדה מצוידת בסורקי תלת מימד מתקדמים המספקים מודלים תלת מימדיים של ממצאים ארכיאולוגיים. המעבדה מתמקדת בעיקר בתיעוד וניתוח ממצא קראמי וליתי, שעבורם פותחו כלים ייעודיים. 

חברי המעבדה פיתחו מספר תוכנות מכוונות-מחקר, המיועדות לסוגי ממצא שונים: קרמיקה ופריטים סימטריים בעלי ציר סיבוב (Pottery3-D), כלי צור ופריטים שאינם סימטריים (Artifact3-D) וכן תוכנה חדשה שמכוונת לתיעוד ואנליזה של חרוטות (Cut3-D).

מ. חישובית  צילום: טל רוגובסקי

Pottery 3D:  

  • הליך יעיל ומדויק פותח על מנת לסרוק, להעמיד ולצייר קרמיקה, בשיעור ודיוק העולה על המתודות הידניות המסורתיות. הליך זה נבחן בהצלחה בסריקה וניתוח של אלפי שברי קרמיקה. 
  • אלגוריתם המבצע שיוך טיפולוגי אוטומטי של שברי כלים פותח ונבחן במספר מכלולים, על כאלף חתיכות לכל מכלול. השיוך הטיפולוגי מבוסס על אבחון מדויק של פרופיל הפריט, ועושה שימוש בצורה השלמה שלו - זאת בשונה מהשיטות הסטנדרטיות העושות שימוש במידע מטרי (גובה, רוחב וכו'). השימוש במתודה בעלת רזולוציה גבוהה זו אפשר להפריד בין בתי יוצר שכנים באותו הכפר.

Artifact 3D:

  • תוכנת מחשב פותחה, המעמידה את כלי האבן הפרהיסטוריים. לאחר ההעמדה, התוכנה מאפשרת מספר מבטים וחתכים של הפריט יחד עם מספר מדדים מטריים מדויקים. 
  • ה'סימטריה' וה'חספוס' של כלים דו-פניים הוגדרו מתמטית, ונעשו ניסויים לקשר בין מדדים אלו לכרונולוגיה. 
  •  הדמייה של נזקים פוסט-הרבדתיים לכלי צור נעשתה בניסוי, כאשר המודלים התלת מימדיים אפשרו מידע כמותי של דפוסי הבליה. 

 

סריקת חרוטות בבקעת תמנע, צילום: לירון נרונסקי

צור קשר:

02-5882118

comp.arch@mail.huji.ac.il

Computational Archaeology Lab Facebook