המעבדה לחקר חומרים ארכאולוגיים וטכנולוגיות קדומות

 

המעבדה לחקר חומרים ארכאולוגיים וטכנולוגיות קדומות

 

בשנים האחרונות התגבר השימוש בשיטות ממדעי הטבע בארכיאולוגיה, מתוך הבנה שעושר גדול של מידע טמון במה שעין בלתי מזוינת אינה יכולה לראות. הדבר אמור הן לגבי ממצאים מיקרוסקופיים בחפירות ארכיאולוגיות והן לגבי המימד המיקרוסקופי של הממצאים העשויים מחומרים שונים, כגון חרס, מתכת וזכוכית. המעבדה הוקמה בשנת 2018 על-מנת לאפשר מחקר אנליטי של מגוון חומרים וטכנולוגיות מתקופות שונות – מהפרהיסטוריה ועד לימי הביניים.

המעבדה מצויידת במכשירים אנליטיים שונים המאפשרים זיהוי ומחקר של חומרים, ביניהם FTIR (ספקטרוסקופיית קרני אינפרא-אדום), XRF (אנליזה כימית של יסודות באמצעות קרני X) ומיקרוסקופ אופטי (המאפשר מחקר מטלוגרפי, פטרוגרפי, בוטני ועוד). במעבדה ישנו ציוד להכנת דוגמאות, הכולל מקדחה, משור חשמלי, מלטשת משוכללת ועוד.

המעבדה מנוהלת ע"י ד"ר נעמה יהלום-מאק, ארכיאומטלורגית ומרצה במדור לארכאולוגיה מקראית, ומותאמת למגוון רחב של מחקרים.

naama.yahalom@mail.huji.ac.il