706d2a8837c09f46ffa62ac79309fc47

Table of Contents

רוצים לשאול משהו? דברו איתנו

מזכירה לעניינים אקדמיים

גב' אורנה אבידר

בניין ארכאולוגיה, חדר 503

02-5882404
ornaa@savion.huji.ac.il

יועץ לתואר בוגר

 ד"ר איגור קריימרמן

 kreimerm.igor@mail.huji.ac.il

ראש החוג

 פרופ' עוזי ליבנר
uzi.leibner@huji.mail.ac.il

תוכניות לימודים

אנו מציעים תוכניות לימודים לתואר בוגר, מוסמך ודוקטורט. הלימודים לכל אחד מהתארים מתקיימים בכמה מדורים עיקריים:

המדור הפרהיסטורי

 עוסק בפרק הזמן שבין ראשית התרבות החומרית, לפני כשני מיליון וחצי שנים, ועד המעבר לחקלאות ולישיבת קבע שהסתיים לפני כ-7,000 שנה


המדור לתקופות הכלקולית, הברונזה והברזל

 עוסק בפרק הזמן שבין 7,000 שנה לפני זמננו ועד לכיבוש הארץ בידי אלכסנדר מוקדון במאה ה-4 לפנה"ס


המדור לתקופות הקלאסיות - ההלניסטית, הרומית והביזנטית

 מן המאה ה-4 לפנה"ס ועד כיבוש הארץ על ידי המוסלמים בראשית המאה ה-7 לספירה


 ארכאולוגיה מוסלמית

 נלמדת בשיתוף עם החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון

 

המדור ללימודי המזרח הקרוב הקדום

עוסק בתרבות, בספרות ובכתבים של מסופוטמיה הקדומה ומצרים העתיקה.

 

בכל המדורים הארכאולוגיים מתקיימות חפירות ופעילות מחקרית שבהם משתתפים סטודנטים בכל התארים, וכך לומדים את מקצוע הארכאולוגיה הלכה למעשה.  לימודי הארכאולוגיה המחקרית כוללים בנוסף להרצאות בכיתה ולימוד עצמי בספריה גם עבודת שטח, הכוללת חפירות וסקרים. השילוב הייחודי של עבודת מוח ועבודת כפיים, באווירה של חוג קטן ועצמאי, יוצר גיבוש חברתי וחוויות ייחודיות לחוג לארכאולוגיה.

 

אילוסטרציה