706d2a8837c09f46ffa62ac79309fc47

25725501fcd7650fc0a2e67d869c9ed4

סנן לפי

a9d3d1118a957792b64e1853b97cb135

ד"ר רביד אקשטיין

0
ד"ר
רביד
אקשטיין
Ravid.ekshtain@mail.huji.ac.il

פוסט-דוקטורנטית ועמיתת הוראה במכון לארכאולוגיה, במדור לארכאולוגיה פרהיסטורית. חוקרת את תקופת הפליאולית התיכון בלבאנט; טכנולוגיה ליתית; מיפוי מקורות חומרי הגלם לסיתות במרכז הארץ ובצפונה; דפוסי ניידות של קבוצות פרהיסטוריות. משתתפת בפרוייקטים "אדם ונוף בנחל עמוד בפלייסטוקן העליון" (פרופ' אראלה חוברס) ו-"טכנולוגיה ליתית ודגמי ישמוש באתר המוסטרי בנשר רמלה" (ד"ר יוסי זיידנר).