706d2a8837c09f46ffa62ac79309fc47

25725501fcd7650fc0a2e67d869c9ed4

סנן לפי

a9d3d1118a957792b64e1853b97cb135

פרופ' אנה בלפר-כהן

blfr
פרופ'
אנה
בלפר-כהן
Anna.Belfer-Cohen@mail.huji.ac.il

פרופסור מן המניין בחוג לארכאולוגיה, במדור הפרהיסטורי. מתמחה בחקר חברות אנושיות ראשוניות - של האדם המודרני בעת התפשטותו ברחבי העולם ושל חברות במעבר מאורח חיים של ציידיים-לקטים נוודים לחקלאים ורועים יושבי קבע; התפתחות האדם - אנתרופולוגיה פיזית; אמנות פרהיסטורית; אמונה וקבורה בתקופות הפרהיסטוריות; קוגניציה. מנהלת (יחד עם פרופ' רון פנחסי, דבלין וד״ר טנגיס משויליאני, טביליסי) פרויקט חפירות בינלאומי בגיאורגיה. מכהנת כראשת הרשות לתלמידי מחקר במדעים העיוניים.

הוראה

מלמדת נושאים שונים מתחום האנתרופולוגיה הפיזית: תולדות התפתחות האדם, הכרת המוח, הכרת השלד; אמנות פרהיסטורית ומיומנויות כתיבה מדעית.

פרויקטים פעילים

חפירות מערת סטסורבליה - גיאורגיה בה נחשף רצף של שכבות פרהיסטוריות מהתקופה הניאוליתית ועד לפליאולית העליון (25,000-6,000 שנה לפני זמננו). פרויקט זה הינו המשך לפרויקטים קודמים המתעדים את רצף הקיום הפרהיסטורי בגיאורגיה (חפירות מערת דזוגזואנה, חפירות מחסה הסלע קוטיאס קלדה) ופירסום הממצאים: כלי אבן, עצמות בעלי חיים, וממצא אחר תוך נסיון לשחזר את אורח החיים הקדום.

ממצאי חפירות מערת היונים, הגליל  המערבי: עיבוד לקראת פירסום  של ממצא - כלי אבן וקבורות מהתרבות הנאטופית (15,000-11,500 שנה לפני זמננו) - תרבות מעבר מאורח חיים של ציידים-לקטים לחקלאות וישיבת קבע.

עיבוד ממצאים מחפירות שונות דוגמת האתר הנאטופי נחל עין גב II, כפר החורש (ניאולית), בשיתוף פעולה עם פרופ' ליאור גרוסמן ופרופ' נייג'ל גורינג-מוריס.

תלמידי דוקטורט בעבר ובהווה

  • ד"ר חווה אבי-יונה
  • ד"ר הילה אשכנזי
  • ד"ר יהודית בן-מיכאל (כיום ראש תחום פרסומים ברשות העתיקות)
  • פרופ' ליאור גרוסמן (כיום חברת סגל האוניברסיטה העברית)
  • קון הרייט
  • ד"ר דניאלה מאיר-בר-יוסף (כיום חברת סגל אוניברסיטת תל אביב)
  • פרופ' דני נדל (כיום חבר סגל אוניברסיטת חיפה)
  • ד"ר דוד עיטם
  • דנה שחם