706d2a8837c09f46ffa62ac79309fc47

25725501fcd7650fc0a2e67d869c9ed4

סנן לפי

a9d3d1118a957792b64e1853b97cb135

פרופ' אילן שרון

אילן שרון
02-5881763

פרופסור חבר בחוג לארכאולוגיה, במדור המקראי. מומחה לשיטות מחקר בארכאולוגיה (ובפרט מודלים מתמטיים וסטטיסטיים); תקופת הברזל; והתרבות הפיניקית. מנהל (ביחד עם פרופ' איילת גלבוע מאוניברסיטת חיפה) את החפירות בתל דור. היה ממקימי המעבדה לארכאולוגיה חישובית המנוהלת כיום על-ידי ד"ר ליאור גרוסמן. כיהן בעבר כסגן-דיקן להוראה בפקולטה למדעי הרוח.

הוראה

מלמד בעיקר מתודולוגיה ארכאולוגית (מהמבוא הכללי בשנה א' ועד לארכאולוגיה של השדה במוסמך), תקופת הברזל באארץ ישראל (מבוא ונושאים ספציפיים שונים) ובאזורים אחרים בים התיכון, שיטות כמותיות ושימושי מחשב.

פרויקטים פעילים

דור הייתה עיר הנמל העיקרית של החוף המרכזי של ארץ ישראל מתקופת הברונזה התיכונה (1900 לפנה"ס לערך) ועד להקמת הנמל בקיסריה במאה הראשונה לפנה"ס. בתל—כיום מצפון לחוף דור, כ-30 ק"מ מדרום לחיפה—שרידים חשובים במיוחד מתקופת הברזל הקדומה (בערך 1150 – 850 לפנה"ס) ואח"כ מהתקופה הפרסית (בערך 475 – 332 לפנה"ס) וההלניסטית (332 עד 63 לפנה"ס); והוא מהווה אתר מפתח לתרבות הפיניקית. משלחת החפירות לתל דור, שהחלה את עבודתה ב-1980 היא המשלחת הוותיקה ביותר בארץ החופרת ברציפות את אותו האתר, והיא המשלחת היחידה בארץ (וככל הנראה בעולם) המשלבת חפירות ים ויבשה. אתר האינטרנט של המשלחת: http://dor.huji.ac.il, וביבליוגרפיה ובה למעלה מ-500 פריטים שונים ניתן למצוא ב-http://dor.huji.ac.il/bibliography.html. סטודנטים ואנשי סגל המכון הפעילים כיום בחפירה: סווטה מצקביץ', ברונוון מנינג-רוזנבלום וברק מוניקנדם-גבעון.

 

תלמידי מוסמך ודוקטורט בעבר ובהווה

ד"ר עדי בהר
ד"ר דוד בן-שלמה (כיום חבר סגל במחלקה למורשת ישראל, אוניברסיטת אריאל)
פרופ' ליאור גרוסמן (כיום חברת סגל במכון לארכאולוגיה באוניברסיטה העברית)
בנימין הראבן (כיום סגן קמ"ט ארכאולוגיה יו"ש)
אורטל הרוש
עידו וכטל
יצחק יפה (כיום דוקטורנט באוניברסיטת הרוורד)
סלומה כהן
ברק מוניקנדם-גבעון
ברונוון מנינג-רוזנבלום
ד"ר סווטה מצקביץ' (כיום פוסט-דוקטורנטית באוניברסיטת חיפה)
סוזן רבקה מרטין (כיום חברת סגל במחלקה להיסטוריה של אמנות וארכיטקטורה, אוניברסיטת בוסטון)
ד"ר לידר ספיר-חן (כיום חברת סגל במכון לארכאולוגיה באוניברסיטת תל אביב)
ד"ר עדית סרגוסטי
ד"ר אבשלום קרסיק (כיום מנהל מעבדת התלת מימד ברשות העתיקות)
ד"ר יפתח שלו (כיום ארכיאולוג ברשות העתיקות)
חננאל שפירא