ארכיאולוגיה מוסלמית

706d2a8837c09f46ffa62ac79309fc47

רוצים לשאול משהו? דברו איתנו

מזכירה לעניינים אקדמיים

גב' אורנה אבידר

בניין ארכאולוגיה, חדר 503

02-5882404
ornaa@savion.huji.ac.il

יועץ לתואר בוגר

 ד"ר איגור קריימרמן

 kreimerm.igor@mail.huji.ac.il

ראש החוג

 פרופ' עוזי ליבנר
uzi.leibner@huji.mail.ac.il

ארכאולוגיה מוסלמית

 

נלמדת בשיתוף עם החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון.

המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית הוא המכון היחיד בארץ שבו ניתן להתמחות בארכיאולוגיה מוסלמית בתואר הראשון והשני.