706d2a8837c09f46ffa62ac79309fc47

Table of Contents

ברוכים הבאים

מה עושים אצלנו?
קודם כל, חופרים. אצלנו זו אינה מילת גנאי.

המטרה העיקרית שלנו היא להכשיר ארכאולוגים חוקרים, כאנשי מקצוע באקדמיה, ברשות העתיקות ובמוזיאונים. בישראל מועסקים מאות רבות של ארכיאולוגים. המעסיק העיקרי בתחום היא רשות העתיקות, וכאן יש מגוון גדול של אפשרויות להתמחות: בפיקוח ושמירה על עתיקות, בחפירות ארכיאולוגיות, בסקרים ארכיאולוגיים, בעיבוד ממצאים, בפרסומים מדעיים, בחינוך, בשימור ממצאים ואתרים, באוצרות ממצאים ובהכנת תערוכות למוזיאונים.

תמונה באדיבות יוסף גרפינקל

בארץ יש מספר רב של מוזיאונים המציגים עתיקות וממצאים ארכאולוגיים לציבור. כל אחד מאילו מעסיקים ארכאולוגים באוצרות הממצאים, בארגון תערוכות ובמחקר. ישנם גם ארכאולוגים המועסקים ברשות הטבע והגנים, האחראים על אתרי העתיקות המרכזיים בארץ, דוגמת מצדה, קיסריה, מגידו, בית שאן, חצור, דן, ערד, עין גדי, ממשית ועבדת. מורי הדרך בארץ לומדים ארכאולוגיה באופן אינטנסיבי במסגרת קורס ההכשרה, מאחר שחלק גדול מהאתרים המושכים לארץ תיירים הם אתרים ארכאולוגיים, המציגים את ההיסטוריה המיוחדת של ארץ ישראל. 

בכל אוניברסיטה בארץ ובמגוון מכללות יש מכון או חוג לארכיאולוגיה. בחוגים אלו קיים צוות מורים וחוקרים המלמד את הסטודנטים מגוון של היבטים מתחום הארכאולוגיה, ומכשיר את הדור הבא של מורים וחוקרים.

פרט לאלו, קיימים בארץ מספר בתי ספר תיכוניים עם תכניות לימוד בארכאולוגיה, ואחרים המעסיקים בוגרי ארכאולוגיה כמורים במקצועות שכנים (היסטוריה, גיאוגרפיה, מדעים, מקרא, של"ח). על מנת ללמד בבתי ספר נדרשת במקביל, או לאחר לימודי הארכאולוגיה, תעודת הוראה, ולמעוניינים מומלץ לשלב את הארכאולוגיה עם אחד התחומים הנ"ל וללמוד לתעודת הוראה.

רוב הארכאולוגים מתחילים לעבוד במקצוע עם קבלת תואר בוגר, אך כמעט כל המועסקים הקבועים הם בעלי תואר מוסמך או דוקטור. העוסקים בארכאולוגיה רואים בה מטרה וייעוד ולא רק פרנסה. מעטות החוויות שישוו לחשיפת חפץ שלא ראה אור אלף, או מאה-אלף, שנה. על כך יעידו מאות המתנדבים, מילדי בית ספר ועד גמלאים מהארץ ומחו"ל, המשתתפים במיזמים ארכאולוגיים כל שנה. כך גם מאות-אלפי המבקרים באתרים ארכאולוגיים ובמוזיאונים. העניין הרב בארכאולוגיה בא לידי ביטוי בעיתונות הכתובה והמשודרת, המדווחת כמעט כל שבוע על ממצא ארכיאולוגי חדש שנחשף לאחרונה. החשיפה הציבורית של הארכאולוגיה בתקשורת העולמית והישראלית היא בעשרות מונים מעבר למשקל הסגולי של הארכאולוגיה במכלול המדעים, ומעידה על מקומו המרכזי של התחום עבור הציבור הרחב במדינת ישראל.