״אני יודע מה עשית בקיץ האחרון״ - חידושים בחפירות המכון לארכאולוגיה של האוניברסיטה העברית.שריינו את התאריך!