מה עשית בקיץ האחרון: הצצה לחפירות וסקרים של המכון לארכאולוגיה