706d2a8837c09f46ffa62ac79309fc47

אירועים קרובים

חזון הפרחת השממה בנגב 1500 שנה לפני בן גוריון: מה אנחנו יכולים ללמוד מצמיחתה וחורבנה של החברה החקלאית בנגב הביזנטי?

תאריך: 
ד', 15/01/2020 - 12:30

מיקום: 
חדר 300
גיא בר-עוז, מכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן, אוניברסיטת חיפה
מרצה: 
גיא בר-עוז