706d2a8837c09f46ffa62ac79309fc47

25725501fcd7650fc0a2e67d869c9ed4

סנן לפי

a9d3d1118a957792b64e1853b97cb135

יעל אלדר

yaeleldar
יעל
אלדר
נושא התזה: התרבות החזותית השומרונית ויחסי הגומלין בינה לבין התרבות הסובבת (המאה השלישית עד המאה השישית לספה"נ)
מנחות: פרופ' רינה טלגם ודר' אורית פלג ברקת

עבודת המוסמך שלי עוסקת באמנות ובאדריכלות השומרונית בארץ ישראל בתקופה הרומית והביזנטית. במוקד העבודה עומדים בתי הכנסת השומרוניים, מקוואות, פסיפסים, מבני קבורה וסרקופגים וממצא קטן. המחקר בוחן מחדש את הממצא הארכיאולוגי והשרידים הארכיטקטוניים באמצעות המתודולוגיות המקובלות בדיסציפלינה של תולדות האמנות. המתודולוגיה כוללת ניתוח מתוך השוואה לממצא מקביל המשויך לתרבויות שחיו במגע עם השומרונים – התרבות היהודית והתרבות הפגאנית בתקופה הרומית והתרבות יהודית והתרבות נוצרית בתקופה הביזנטית. מטרת ההשוואה להתחקות אחר יחסי הגומלין וההשפעות ההדדיות בין הקבוצות האתניות השונות. המחקר בודק אלו אלמנטים אופייניים לאמנות והאדריכלות השומרונית נובעים מהשראה והשפעה חיצונית ואלו נוצרו כתגובה או מתוך צורך בהגדרה עצמית של השומרונים.