ספרייה

ספריית המכון לארכאולוגיה ע"ש אמרי וקלייר יאס

 

ספריית המכון לארכאולוגיה היא אחת מספריות רשות הספריות של האוניברסיטה העברית.

מבנה הספרייה עבר שיפוץ מקיף שהושלם בשנת 2003, הודות לתרומתם הנדיבה של החברים האוסטרלים של האוניברסיטה העברית, אמרי וקלייר יאס זכרם לברכה.

בספריית הארכאולוגיה כ-35,000 כותרי ספרים וכתבי עת שמתמקדים בשרידיהן החומריים של תרבויות המזרח הקרוב הקדום מן התקופות הפרהיסטוריות, המקראיות, הקלאסיות ועד לימי הביניים. כותרי הספרייה מרוכזים בשלושה אוספים שוטפים: אוסף הארכאולוגיה, אוסף הפרהיסטוריה ואוסף האשורולוגיה.

 

קטלוג הספרים וכתבי-העת של ספריית הארכאולוגיה הוא חלק מהקטלוג המאוחד של רשות הספריות.

לפרטים על שירותי הספרייה, מדיניות וזכאות השאלה לחצו כאן.

ניתן להתעדכן בחדשות וספרים חדשים המגיעים לספריית המכון בדף הפייסבוק של "ספריית הארכאולוגיה באוניברסיטה העברית"

ספריית המכון לארכאולוגיה

 

בספרייה קיימים מספר אוספי ספרים פרטיים שהתקבלו כתרומה:

אריה בן דוד (1904-1979) – נומיסמטיקה ומטרולוגיה

דן בר"ג (1935-2009) – זכוכית ונומיסמטיקה

רומן גירשמן (1895-1979) – אומנות מרכז אסיה

משה גרינברג (1928-2010) – אשורולוגיה

שרה גרול (1925-2007) – אגיפטולוגיה (אוסף סגור)

יזהר הירשפלד (1950-2006) – ארכאולוגיה קלאסית (אוסף סגור)

שלומית ישראלי (נפטרה ב-2015) – אגיפטולוגיה

בנו לנסדברגר (1890-1968) – אשורולוגיה (אוסף שאינו ממוקם בספרייה)

יעקב משורר (1935-2004) – נומיסמטיקה (אוסף סגור)

יוסף נוה (1928-2011) – אפיגרפיה

יעקב פינקלשטיין (1922-1974) – אשורולוגיה (אוסף שאינו ממוקם בספרייה)

משה פראוסניץ (1922-1998) – פרהיסטוריה

שרון צוקרמן (1965-2014) – ארכאולוגיה מקראית

ארתור רופין (1876-1943) – מסעות לארץ הקודש

משה שטקליס (1898-1967) – פרהיסטוריה

library

שירותי הספריה

נהלי השאלה וזכאות

כרטיס קורא

ההשאלה מתבצעת באמצעות כרטיס קורא (כרטיס סטודנט תקף לשנת הלימודים הנוכחית או כרטיס עובד). כרטיס הקורא מתעדכן מדי שנה.
עדכון ו/או שינוי פרטים אישיים מחייב נוכחות הקורא בדלפק ההשאלה.


הקוראים אחראים לספרים שהושאלו באמצעות כרטיס הקורא שלהם. עליהם חלה האחריות לבדוק בכרטיס הקורא באתר הספרייה את מצב הספרים שהושאלו על ידם.
במקרה של אובדן הכרטיס יש ליידע מיד את מחלקת ההשאלה ולהזמין כרטיס חדש במדור חשבונות סטודנטים.

זכות ההשאלה

מה צריך להביא

 

מי זכאי לפתוח כרטיס קורא

 

כרטיס סטודנט מעודכן

סטודנטים של האוניברסיטה

כרטיס עובד/סגל

סגל הוראה של האוניברסיטה

אישור רשמי מגורם מוסמך באוניברסיטה

מרצים/חוקרים אורחים

כרטיס עובד קבוע/כרטיס עובד ארעי וחוזה העסקה / כרטיס גמלאי

עובדי האוניברסיטה
קבועים/ארעיים וגמלאי האוניברסיטה העברית

כרטיס בוגר (ניתן לקבל במשרד הבוגרים, טל': 5882890)
+ תשלום שנתי (480 ש"ח)

בוגרי האוניברסיטה העברית

מכתב התחייבות מהספרייה 
המרכזית במוסדותיהם

סגל ותלמידי תואר שני ושלישי באוניברסיטאות אחרות בארץ

כרטיס "שומע חופשי" + תעודת זהות

"שומעים חופשיים" (מכון מגיד)

 

מדיניות ההשאלה

ספרים ניתנים להשאלה מהספרייה לשלושה ימים עם הארכה אוטומטית.

הארכה

הארכת ההשאלה של ספרים מתבצעת באופן אוטומטי מדי יום, פרט למקרים הבאים:

 1. ספרים ששייכים לאוסף שאינו מאפשר הארכה אוטומטית (שמורים, ספרים שאינם להשאלה).
 2. הספר הוזמן ע"י קורא אחר.
 3. כרטיס הקורא אינו בתוקף או שלקורא יש חובות לספרייה.

  הקורא יקבל התראה מראש בדואר אלקטרוני. כתובת הדוא"ל האוניברסיטאי שנקבע במנהל התלמידים היא הכתובת להתקשרות עם הספרייה.

אם התקבלה הודעה מן הספרייה, ניתן להשיב לה (reply) לשם התחלת טיפול.

 

ספרים שאינם ניתנים להשאלה מהספרייה:

 • ספרים מאוסף האשורולוגיה
 • ספרי יעץ
 • דוחות חפירה
 • עבודות גמר
 • ספרים נדירים
 • כתבי עת

למידע נוסף, אנא פנו אל צוות הספרייה.

שירותי הספריה

נהלי השאלה וזכאות

כרטיס קורא

ההשאלה מתבצעת באמצעות כרטיס קורא (כרטיס סטודנט תקף לשנת הלימודים הנוכחית או כרטיס עובד). כרטיס הקורא מתעדכן מדי שנה.
עדכון ו/או שינוי פרטים אישיים מחייב נוכחות הקורא בדלפק ההשאלה.


הקוראים אחראים לספרים שהושאלו באמצעות כרטיס הקורא שלהם. עליהם חלה האחריות לבדוק בכרטיס הקורא באתר הספרייה את מצב הספרים שהושאלו על ידם.
במקרה של אובדן הכרטיס יש ליידע מיד את מחלקת ההשאלה ולהזמין כרטיס חדש במדור חשבונות סטודנטים.

זכות ההשאלה

מה צריך להביא

 

מי זכאי לפתוח כרטיס קורא

 

כרטיס סטודנט מעודכן

סטודנטים של האוניברסיטה

כרטיס עובד/סגל

סגל הוראה של האוניברסיטה

אישור רשמי מגורם מוסמך באוניברסיטה

מרצים/חוקרים אורחים

כרטיס עובד קבוע/כרטיס עובד ארעי וחוזה העסקה / כרטיס גמלאי

עובדי האוניברסיטה
קבועים/ארעיים וגמלאי האוניברסיטה העברית

כרטיס בוגר (ניתן לקבל במשרד הבוגרים, טל': 5882890)
+ תשלום שנתי (480 ש"ח)

בוגרי האוניברסיטה העברית

מכתב התחייבות מהספרייה 
המרכזית במוסדותיהם

סגל ותלמידי תואר שני ושלישי באוניברסיטאות אחרות בארץ

כרטיס "שומע חופשי" + תעודת זהות

"שומעים חופשיים" (מכון מגיד)

 

מדיניות ההשאלה

ספרים ניתנים להשאלה מהספרייה לשלושה ימים עם הארכה אוטומטית.

הארכה

הארכת ההשאלה של ספרים מתבצעת באופן אוטומטי מדי יום, פרט למקרים הבאים:

 1. ספרים ששייכים לאוסף שאינו מאפשר הארכה אוטומטית (שמורים, ספרים שאינם להשאלה).
 2. הספר הוזמן ע"י קורא אחר.
 3. כרטיס הקורא אינו בתוקף או שלקורא יש חובות לספרייה.

  הקורא יקבל התראה מראש בדואר אלקטרוני. כתובת הדוא"ל האוניברסיטאי שנקבע במנהל התלמידים היא הכתובת להתקשרות עם הספרייה.

אם התקבלה הודעה מן הספרייה, ניתן להשיב לה (reply) לשם התחלת טיפול.

 

ספרים שאינם ניתנים להשאלה מהספרייה:

 • ספרים מאוסף האשורולוגיה
 • ספרי יעץ
 • דוחות חפירה
 • עבודות גמר
 • ספרים נדירים
 • כתבי עת

למידע נוסף, אנא פנו אל צוות הספרייה.