Table of Contents

צרו קשר

מזכירות לעניינים אקדמיים: בניין ארכאולוגיה, חדר 503
טל': 02-5882404
פקס: 02-5825548
דוא"ל: ornaa@savion.huji.ac.il

תוכנית דוקטורט

הלימודים לתואר דוקטור נעשים במסגרת הרשות לתלמידי מחקר באוניברסיטה העברית, האחראית על הקבלה ועל המעקב אחרי התלמידים. מטרת הלימודים לתואר דוקטור היא להכשיר חוקרים ברמה עולמית, שיצעידו את המקצוע קדימה בדורות הבאים. הלימודים האקדמיים נעשים בפיקוח ובליווי של המדריכים מבין חברי סגל החוג לארכאולוגיה. לעיתים משתתפים בהדרכה גם חברי סגל מומחים (מהארץ ומחו"ל) מתחומים אחרים, אם נושא העבודה דורש זאת. עבודת הדוקטורט היא מחקר עצמאי שאמור להוות נדבך חדש בידע הארכאולוגי, והיא נשפטת על-ידי מומחים מחוץ לחוג (בארץ ובעולם). ניתן לכתוב עבודת דוקטורט בכל אחד מתחומי הידע הארכאולוגיים הנלמדים בחוג ואשר נחקרים במכון לארכאולוגיה.

אתר ארכאולוגי

בנוסף לבוגרי המכון שלנו ומכונים אחרים בארץ, נרשמים מידי שנה סטודנטים זרים ללימודי התואר השני והשלישי בארכאולוגיה. הם באים אלינו מרחבי העולם בשל הרמה הגבוהה של לימודי הארכאולוגיה באוניברסיטה העברית, בשל הידע הייחודי הקיים בארץ, ובשל השילוב של לימודים עיוניים עם התנסות מעשית. כיון שחלק מהסטודנטים אינם דוברי עברית, מתנהלים חלק מהלימודים המתקדמים במכון בשפה האנגלית. במקביל, חלק מתלמידי התואר השני והשלישי הישראלים במכון משתלמים במשך חלק מהתואר במוסדות מחקר בחו"ל.

פרטים נוספים באתר הרשות לתלמידי מחקר