Table of Contents

צרו קשר

מזכירות לעניינים אקדמיים: בניין ארכאולוגיה, חדר 503
טל': 02-5882404
פקס: 02-5825548
דוא"ל: ornaa@savion.huji.ac.il

תואר מוסמך

במסגרת לימודי תואר מוסמך התלמיד רוכש כלים אינטלקטואליים ומעשיים לעבודה כארכאולוג שדה וכחוקר עצמאי. הפילוסופיה המקצועית שלנו אומרת כי מכיוון שהחפירה הארכאולוגית היא תהליך שלא ניתן לחזור עליו לעולם בדיוק באותה צורה, ומכיוון שתהליך זה יוצר מצב בלתי-הפיך,  הכשרתם של ארכאולוגים מקצועיים וטובים דורשת רמה גבוהה של התמקצעות אותה אנו מקנים לתלמידים במהלך לימודי התואר. הסטודנטים נדרשים גם להרחיב את השכלתם המקצועות על-ידי לימוד קורסים רלוונטיים מחוץ לחוג.

הלימודים לתואר מוסמך באוניברסיטה העברית נמשכים שנתיים. תלמידי התואר מבצעים עבודת מחקר מקורית כחלק מחובותיהם לסיום התואר. עבודה זו יכולה להיות עבודת שדה או עבודת מעבדה, עיבוד חומר ארכאולוגי או נתונים מן הספרות הקיימת כדי לענות על שאלות מחקר. ניתן גם ללמוד לתואר שני לא-מחקרי. במקרה כזה מבנה תכנית הלימודים שונה מעט.

חפירה ארכאולוגית

רוב תלמידי התואר השני משתלבים כבר במשך לימודיהם באחת ממשלחות או מעבדות המכון, או בפעילות רשות העתיקות ומשלבים עבודה מעשית עם הלימודים.

למידע מפורט על סדר הלימודים בחוג לחצו כאן (PDF). (הקובץ רלוונטי למי שהחלו את לימודיהם בשנת תשע"ח. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה "ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום").

 

רשימת הקורסים