Table of Contents

צרו קשר

מזכירות לעניינים אקדמיים: בניין ארכאולוגיה, חדר 503
טל': 02-5882404
פקס: 02-5825548
דוא"ל: ornaa@savion.huji.ac.il

תוכניות לימודים

לימודי הארכאולוגיה מתקיימים בחוג לארכאולוגיה וללימודי המזרח הקרוב הקדום הנמצא במכון לארכאולוגיה. ההוראה, עבודת השדה והמחקר מתקיימים בסינרגיה במהלך הלימודים לכל התארים.
ההוראה מתקיימת בארבעה מדורים עיקריים, שכל אחד מהם מעמיד תכנית לימודים לתארים הראשון והשני:

  • המדור לארכאולוגיה פרהיסטורית: עוסק בפרק הזמן שבין ראשית התרבות החומרית לפני כשלושה מליוני שנה ועד המעבר לחקלאות ולישיבת קבע שהסתיים לפני כ-7,000 שנה
  • המדור לארכאולוגיה של תקופות הכלקולית, הברונזה והברזל: 7,000 שנה לפני זמננו ועד לכיבוש הארץ בידי אלכסנדר מוקדון במאה ה-4 לפנה"ס
  • המדור לארכאולוגיה של התקופות הקלאסיות - ההלניסטית, הרומית והביזנטית: מן המאה ה-4 לפנה"ס ועד ראשית המאה השביעית לספירה
  • המדור ללימודי המזרח הקרוב הקדום: עוסק בתרבות, בספרות ובכתבים במסופוטמיה (ובמידה פחותה, במצרים) הקדומה לאורך התקופות.

מלבד ארבעת המדורים העיקריים מתקיימים בחוג לימודים בתת-המדור לתקופה המוסלמית (מאה 7 ועד למאה ה-13 לספירה).

אילוסטרציה

כל המדורים הארכאולוגיים מקיימים מפעלים מחקריים פעילים וחפירות שבהם משתתפים סטודנטים בכל התארים ובהם לומדים את מקצוע הארכאולוגיה הלכה למעשה.

שלוש יחידות נוספות שבהן משולבים היבטים מחקריים ואקדמיים והן גם "נותנות שירות" לחוקרים אחרים במכון לארכאולוגיה באוניברסיטה העברית ובמכונים אחרים לארכאולוגיה הן היחידה לארכאולוגיה ממוחשבת, המעבדה לארכאומטלורגיה (בהקמה בימים אלה) והיחידה לארכאוזואולוגיה (הממוקמת בגבעת רם). בשלוש המעבדות משתלבים סטודנטים בקורסים ובעבודה מעשית.

לימודי הארכאולוגיה הם תובעניים. בנוסף להרצאות בכיתה יש להשקיע זמן בלימוד עצמי בספריה ועשרות רבות של ימי (ולעיתים לילות) שדה ארוכים ובחלקם חמים ומתישים פיסית - הן במשך שנת הלימודים והן בחופשות. השילוב הייחודי של עבודת מוח ועבודת כפיים, באווירה של חוג קטן ועצמאי במידה רבה מהמולת הפקולטה, חוג שבו ההוראה והמחקר בו משולבים זה בזה, יוצר גיבוש חברתי וחוויות ייחודיות שבוגרי החוג, גם אלה שלא בחרו ארכאולוגיה  כקריירה, נוצרים למשך שאר חייהם.

אילוסטרציה