מר עדו וכטל

וכטל

תלמיד לתואר דוקטור ועוזר הוראה בחוג לארכאולוגיה ומזק"ק במדור המקראי. תחומי עניין והתמחות: הגליל העליון בתקופות הברונזה והברזל, סקר ארכיאולוגי, ניתוח מרחבי, יישומי ממ"ג בארכאולוגיה.

עוזר הוראה בקורסים: מבוא לארכאולוגיה של א"י והמזרח הקדום בתקופת הברזל; מבוא לגיאוגרפיה היסטורית וארכאולוגיה מרחבית.