ד"ר נעמה יהלום-מאק

mq
קבלה בתיאום טלפוני
050-8322201

מרצה בחוג לארכאולוגיה ומזק"ק, במדור המקראי. מתמחה בארכאומטלורגיה (חקר מתכות עתיקות) ובתקופות הברונזה והברזל. מנהלת את חפירות תל זרור וחפירות באתרים שונים בקונטקסטים של ייצור (שימוש בשיטות מיקרו-ארכיאולוגיות). עורכת אנליזות כימיות ואיזוטופיות של חומרים ארכיאולוגים תוך שימת דגש על זיהוי מקורות של מתכת וחומרי גלם אחרים, תוך שימוש במכשור אנליטי במכון ללימודי כדור-הארץ, ובשיתוף פעולה של חוקרים משני המכונים.

הוראה

מלמדת שיטות מחקר חדשות בארכאולוגיה, מבוא לתקופת הברונזה, ארכאומטלורגיה וקורסים שונים על א"י ושכנותיה בדגש על קשרי כלכלה ומסחר.

פרוייקטים פעילים (רשימה חלקית)

בחזרה לתל זרור: תל זרור הממוקם בשרון מדרום לנחל חדרה,  נחפר בשנות ה-60 וה-70 על-ידי משלחת יפנית. ממצאי החפירה פורסמו בצורה חלקית בלבד. במקום התקיימה עיר מבוצרת בתקופת הברונזה התיכונה, עיר פרוזה בתקופת הברונזה המאוחרת והיישוב בה המשיך להתקיים לסירוגין עד לתקופה המוסלמית. מטרת החפירה הנוכחית לשוב לאתר על-מנת לחפור בכלים מתאימים את רובע חרשי הברונזה שנחשף בעבר, כמו גם לענות על שאלות נוספות שנותרו פתוחות, כמו אופי הנוכחות המצרית במקום.

 

מקורות הברזל של א"י: הפרוייקט עוסק בשאלה מהם מקורות הברזל שהתאימו לייצור ברזל מתכתי בדרום הלבנט, ואילו מן המקורות נוצלו בתקופת הברזל IIא, אז החל לראשונה ייצור שיטתי של ברזל. לצורך זה אנו נעזרים באנליזות כימיות ואיזוטופיות מתקדמות של מינרלי ברזל ותוצרים מוגמרים  מברזל. הפרוייקט ממומן על-ידי קרן יד-הנדיב מלגה ע"ש יזהר הירשפלד, והוא בשיתוף עם ד"ר עדי אליהו-בהר וחוקרים נוספים.

מקורות הכסף של א"י בתקופת הברזל: מטרת המחקר לעמוד באמצעות אנליזה כימית ואיזוטופית של פריטי כסף על מקורות הכסף ולקבוע את המסגרת הכרונולוגית של ראשית ההתפשטות הפיניקית למערב הים התיכון. המחקר ממון ע"י קרן גרדה הנקל ונערך בשיתוף עם איילת גלבוע וצילה אשל מאוניברסיטת חיפה ויגאל אראל מן המכון ללימודי כדה"א באוניברסיטה העברית.

תלמידי מוסמך ודוקטורט (בעבר ובהווה)

צילה אשל, עבודת מוסמך, אוניברסיטת חיפה. 'ארבעה מצבורי כסף מתקופת הברזל בצפון א"י: מחקר השוואתי'. השלימה את העבודה בשנת 2015 וקבלה מצטיינת רקטור באוניברסיטת חיפה. הנחיה משותפת עם פרופ' איילת גלבוע, אוניברסיטת חיפה.

צילה אשל, עבודת דוקטוראט, אוניברסיטת חיפה. 'שימוש בכסף בא"י בתקופות הברונזה והברזל: שינויים בזמינות הכסף, בערכו, ובמקורות חומרי הגלם וההשפעות הסביבתיות'. הנחיה משותפת עם פרופ' יגאל אראל, המכון ללימודי כדה"א, האוניברסיטה העברית, ופרופ' איילת גלבוע, אוניברסיטת חיפה.

אלה רבינוביץ', עבודת מ"א, האוניברסיטה העברית. 'מברונזה לברזל - מבט ממכלול חפצי המתכת של חורבת קיאפה'. הנחייה משותפת עם פרופ' יוסי גרפינקל, האוניברסיטה העברית.