פרופ' נייג'ל גורינג-מוריס

מוריס

פרופסור מן המניין בחוג לארכאולוגיה ומזק"ק במדור לארכאולוגיה פרהיסטורית. ממתמחה בתקופת הפליאוליתיות המאוחרות, באפי-פליאולית ובתקופות הניאוליתיות.