מר גדי הרצלינגר

גדי הרצלינגר
בניין ארכאולוגיה, חדר 315. שעות קבלה: יום ג', 14:00-13:00

סטודנט לתואר דוקטור ועוזר הוראה בחוג לארכאולוגיה ומזק"ק במדור לארכאולוגיה פרהיסטורית. מתמחה בניתוח מכלולי כלי אבן מתקופת הפליאולית התחתון והתרבות האשלית. עבודת הדוקטורט בהנחיית פרופ' (אמריטוס) נעמה גורן-ענבר עוסקת בדגמי העברה תרבותית של טכנולוגיות הפקת כלי אבן. עושה שימוש בכלים ממוחשבים כגון יצירה וניתוח של דגמים תלת-מימדיים וסטטיסטיקה מתקדמת לצורך זיהוי דגמים צורניים וטכנולוגיים במכלולי כלי אבן. בנוסף, משלב במחקר תצפיות מתחום הארכאולוגיה הניסויית לצורך הסקת מסקנות בנושא. מתמחה גם בהפעלת מכשירי מדידה ומיפוי בחפירות פרהיסטוריות, הפקת מפות וניתוח סטטיסטי מרחבי.

הוראה

עוזר הוראה בקורס "מבוא לארכאולוגיה פרהיסטורית". כמו-כן, משתתף אורח בקורס ארכאולוגיה ניסויית.

פרוייקטים פעילים

אחראי מדידות ומיפוי באתר הפלאונותולוגי ערק אל-אחמר (גשר הפרהיסטורית) תחת ניהולה של ד"ר רבקה רבינוביץ'. בנוסף, משתתף במגוון חפירות פרהיסטוריות של חברי הסגל במכון.