פרופ׳ ארלט דוד

ארלט דוד
בניין ארכאולוגיה, חדר 514. שעות קבלה: יום ד', 10:00-9:00
02-5881128

כעורכת דין ואגיפטולוגית עסקה במחקרים בין-תחומיים שונים אודות מערכת המשפט המצרית, וכיום מתמקדת בניתוח של התמונה המצרית לפי גישה סטרוקטוראליסטית-סמיוטית. הפרויקט הנוכחי שלה מתמקד בתבליטים שמציגים את אחנאתון ונפרטיטי בקברים של תל אל-עמארנה. מנחה בפורום החוק הקדום ומכהנת כנציגה הישראלית של איגוד האגיפטולוגים הבינלאומי. חברה בקבוצת המחקר "כוחה של תמונה" במרכז סכוליון למחקר רב תחומי במדעי הרוח.

הוראה

פרופסור חבר בחוגל ארכאולוגיהו לתרבויות המזרח הקדום. מומחית לסמיוטיקה של הכתב ההירוגליפי והאמנות המצרית; מצרית קלאסית ורעמססית; מערכת המשפט המצרית והרגיסטר הלשוני המצרי; ממצאים מצריים שהתגלו בכנען.

פרויקטים פעילים

איקונוגרפיה מלכותית בעמארנה: גישה סטרוקטוריאליסטית למחקר תמונות המלכים בקברי תל אל-עמארנה.

תלמידי מוסמך ודוקטור בעבר ובהווה

קטיה בריודין
נעמי גרונטמן
אלכסנדר ווסילי
הדס משגב
דנה פלד
מתן שטיין
בתיה שכטר