מר איגור קריימרמן

איגור קריימרמן

תלמיד לתואר דוקטור ועוזר הוראה בחוג לארכאולוגיה ומזק"ק במדור המקראי. מתמחה בתקופת הברזל ומתמקד במחקר תהליכי הרס בערים קדומות.