פרופ' אורלי גולדווסר

אורלי גולדווסר
קבלה בתיאום מראש

אגיפטולוגית - חוקרת תרבות מצרים העתיקה. פרופסור מן המניין במכון לארכיאולוגיה ולימודי המזרח הקדום. תחומי מחקר מרכזיים: הגדרת מערכת הממיינים של הכתב המצרי ובעקבותיו מיון העולם בתרבות מצרים העתיקה; היבטים קוגניטיביים וסמיוטיים של כתב החרטומים וכתיבה בתמונות באופן כללי בעבר ובהווה; דקדוק של המצרית העתיקה - תחום מרכזי הסוציולוגיה של הלשון; יחסי כנען ומצרים באלף השלישי והשני לפני הספירה; אוסטרקונים הייראטיים בכנען; המצאת האלפבית מן ההירוגליפים המצריים בסיני; מחקר השוואתי של הכתב המצרי עם כתבים מורכבים אחרים. פרופסור כבוד באוניברסיטת גוטינגן, גרמניה.

תחומי הוראה

הלשון המצרית על שלביה וכתביה השונים, סמיוטיקה של הכתב, מכתב החרטומים לאלפבית - הבטים קוגניטיביים של כתב החרטומים, מערכת הממינים של הכתב וסידור הידע בתרבות מצרים, ממצאים מצריים בכנען, הסטוריה של הכתב, ומבואות שונים לתרבות מצרים.

פרויקטים פעילים

חקר הממיינים, השוואות בין מערכות המיון של הכתב המצרי ומערכות מיון בשפות ממינים ובכתבים אחרים (עם פרופסור קולט גרינוולד ופרופסור גבהרד זלץ), השוואה בין הכתב המצרי והכתב הסיני הקדום (עם ד"ר יונגשנג שנג, פוסט-דוק אורח מסין).

תלמידי מחקר

  • ניב אלון (מוסמך, דוקטורט בייל)
  • ארנסט בומן
  • ד"ר ארלט דוד (כיום מרצה בחוג)
  • הללי הראל
  • אורי מאירי
  • ד"ר רחל שלומי חן
  • עומר שפרן