עוד ברכות!

יולי 16, 2017

ברכת החוג  לחברים שזכו במענקי מחקר מטעם הקרן הלאומית למדע: פרופ. אורלי גולדווסר, פרופ. נייג׳ל גורינג-מוריס, ד״ר נעמה יהלום-מאק וד״ר עוזי ליבנר