החוג לארכאולוגיה ומזק״ק והמכון לארכאולוגיה מברכים את התלמידים שזכו במלגות

יולי 16, 2017

החוג לארכאולוגיה ומזק״ק והמכון לארכאולוגיה מברכים את  התלמידים שזכו במלגות

מר מורטזה שופרה זכה במילגת הנשיא מטעם האוניברסיטה העברית

מר גדי הרצלינגר זכה במילגה למדעי הרוח ע״ש פרופ׳ נתן רוטנשטרייך מטעם הות״ת

ברכות  ואיחולי הצלחה