ברכות לזוכים במלגות המכון

דצמבר 6, 2016
0

המכון לארכיאולוגיה העניק מלגות על בסיס מצוינות לתלמידי המוסמך והדוקטורט בסך כולל של כ-115 אלף דולר כמלגות שנתיות וכמלגות רב-שנתיות. ברכות לזוכים!