Table of Contents

ראש החוג: פרופ' יוסף גרפינקל
garfinkel@mail.huji.ac.il

מזכירה לעניינים אקדמיים: גב' אורנה אבידר
ornaa@savion.huji.ac.il
טל': 02-5882404

מה עושים עם תואר בארכאולוגיה?

קודם כל, חופרים. אצלנו זו אינה מילת גנאי...

העוסקים בארכאולוגיה רואים בה מטרה ולא אמצעי, ייעוד ולא (רק) פרנסה. מעטות החוויות שישוו לחשיפת חפץ שלא ראה אור אלף, או מאה-אלף, שנה; על כך יעידו הן מאות המתנדבים מילדי בית ספר ועד פנסיונרים מהארץ ומחו"ל המשתתפים במיזמים ארכאולוגיים; הן מאות-אלפי המבקרים באתרים ארכאולוגיים ומוזיאונים; והן הנראות לטוב ולרע של הארכאולוגיה בתקשורת העולמית והישראלית, עשרות מונים מעבר למשקל הסגולי של הארכאולוגיה במכלול המדעים. 

מיקומה הייחודי של הארכאולוגיה, בין מדעי הרוח, החברה והטבע מאפשר שפע של שילובים, מרחיב את האופקים ומעודד התמחות בתחומים שונים ומגוונים. רבים מהעוסקים בארכאולוגיה כמקצוע התחילו את לימודיהם בתחום כתוספת חווייתית ללימוד מקצוע "רציני", ורבים שהתחילו בארכאולוגיה נסחפו למקצועות אחרים (אקדמיים ושאינם כאלה) בעקבות התמחות המשנה שלהם.

פסיפס מציפורי

המטרה העיקרית של החוג לארכאולוגיה באוניברסיטה העברית היא להכשיר אנשי מקצוע לתחום. המעסיק העיקרי של ארכאולוגים בישראל היא רשות העתיקות, ומעסיקים אחרים הם מוזיאונים, אוניברסיטאות ופה ושם גופים אחרים (רשות הגנים, קק"ל, רשויות מקומיות). רוב הארכאולוגים מתחילים את עבודתם במקצוע אחרי גמר התואר הראשון, אך כמעט כל המועסקים הקבועים הם בעלי תואר שני או שלישי.

יש מספר בתי ספר תיכוניים עם תכניות לימוד בארכאולוגיה, ואחרים מעסיקים בוגרי ארכאולוגיה כמורים במקצועות שכנים (היסטוריה, גיאוגרפיה, מדעים, מקרא, של"ח). על מנת ללמד בבתי ספר נדרשת במקביל, או אחרי לימודי הארכאולוגיה, תעודת הוראה, ומומלץ לשלב את הארכאולוגיה עם אחד התחומים הנ"ל. בוגרים אחרים של הארכאולוגיה עובדים בתחום ההנחלה הלא-פורמלית, כמדריכי טיולים וכיוב'.