Table of Contents

ראש החוג: פרופ' יוסף גרפינקל
garfinkel@mail.huji.ac.il

מזכירה לעניינים אקדמיים: גב' אורנה אבידר
ornaa@savion.huji.ac.il
טל': 02-5882404

על אודות

מה לומדים בחוג לארכאולוגיה?

הארכאולוגיה היא מקצוע העוסק בחקר האדם בעבר על סמך התרבות החומרית הנחשפת בחפירות. החפצים, המבנים, העצמות הנחשפים בחפירות משמשים כחומרי גלם ראשוניים לשחזור ההתפתחויות ההתנהגותיות, דמוגרפיות, כלכליות, חברתיות, דתיות, אמנותיות, פוליטיות (ועוד ועוד) של המין האנושי בשלבים השונים של קיומו. הארכאולוגיה "מתכתבת" עם תחומים היסטוריים אחרים (היסטוריה, אבולוציה, גיאולוגיה); עם מדעי החברה (אנתרופולוגיה, סוציולוגיה, כלכלה); עם חקר הסביבה (גיאוגרפיה, אקולוגיה, מדעי הסביבה) ועם חקר התרבות (אמנות, לימודי מקרא, מדע הדתות, שפות ותרבויות עתיקות) אולם אינה "תומכת" או "נשענת" עליהם. היא מהווה תחום מחקרי רב-תחומי בפני עצמו. 

ארץ ישראל מהווה חוליה מרכזית ב"מסדרון הלבנט": רצועה צרה בין הים למדבר שמקשרת בין אפריקה, אסיה ואירופה. דרך המסדרון הזה עברו "היציאות מאפריקה" - התפשטות ההומינידים ממולדתם הביולוגית לעבר שאר העולם. כאן התרחשה "המהפכה הנאוליתית" ביות צמחים ובעלי חיים והמצאת החקלאות; ובשכנות המידית: "המהפכה העירונית" - התגבשות חברות עירוניות-מעמדיות עם מוסדות מרכזיים ותרבות כתובה. כאן הומצא ומכאן הופץ לרחבי העולם האלפבית וזוהי מולדת הדתות המונותאיסטיות. מכל הסיבות הללו ארץ ישראל תופסת מקום מרכזי בארכאולוגיה העולמית, ואלה השאלות המרכזיות אותן חוקרים ולומדים בחוג לארכאולוגיה באוניברסיטה העברית.

ממצאים ארכאולוגיים

בנוסף לארכאולוגיה מרכז המכון גם את חקר המזרח הקרוב הקדום על לשונותיו ותרבויותיו, וזאת במסגרת המדור למזק"ק. המכון לארכאולוגיה של האוניברסיטה העברית הוא המסגרת הוותיקה ביותר בארץ לחקר ולימוד הארכאולוגיה. הוא המכון המוביל בארץ מבחינת נפח הפעילות והמחקר וקולט תלמידים חדשים על מנת ללמדם ולשלבם בפעילות הענפה, והוא המקום היחיד בארץ שבו ניתן ללמוד את מלוא הנפח של הארכאולוגיה של א"י והמזרח הקדום, משחר הפרהיסטוריה ועד לתקופה המוסלמית, לכל התארים - מבוגר עד דוקטורט.